EDB tar ERP-grep på kommune-Norge

EDB-sjef Endre Rangnes tar grep på det offentlige, med sin storkontrakt på ERP til Trondheim.

EDB, som først og fremst er sterke innen segmentet bank og finans, tar nå også grep på det offentlige kommune-Norge med sin ERP-kontrakt i samarbeid med SAP til Trondheim kommune.

SAP er kjent som den største på virksomhetskritiske løsninger til bedrifter, og ved at EDB nå går i tospann med SAP, er det et godt utgangspunkt for å vinne det offentlige markedet.

Trondheim kommune utvider sitt samarbeid med EDB og inngår avtale på ERP-løsninger for kommunen. Leveransene er hentet fra EDBs nye løsningsportefølje «Digital offentlighet», og har en varighet på fem år og en samlet verdi på 60 millioner kroner.

Forut for kjøpet har Trondheim kommune brukt cirka 15 000 timer på å gjennomføre analyser av alle arbeidsprosessene.

- Dette er et gjennombrudd for EDBs nye løsningsportefølje «Digital offentlighet». Trondheim kommune er et utstillingsvindu for bruk av IT i det offentlige, og valget av EDB er en tillitserklæring på våre nye løsninger, sier Jan Ivar Borgersen, konserndirektør offentlig i EDB.

De nye løsningene skal bidra til at kommunens administrasjon blir mer effektiv og legger til rette for digital samhandling med innbyggerne. EDBs leveranse til Trondheim kommune starter 1. august i år. Løsningene dekker kommunens behov knyttet til lønn-, personal-, økonomi-, regnskaps-, investerings- og innkjøpssystem. Etter planen vil de nye løsningene være fullt implementert hos Trondheim kommune etter 18 måneder.

«Digital offentlighet»er EDBs nye tilbud til kommunene og helsesektoren. Leveransen baseres på en helhetlig og plattformuavhengig løsningsstrategi som gir brukerne utstrakt fleksibilitet og funksjonalitet. SAPs tjenesteorienterte arkitektur er motoren i tilbudet, mens EDB løsninger til offentlig sektor fornyes og oppgraderes med ny funksjonalitet. Løsningene er rollebasert, etablert på webbasert grensesnitt og bygger opp under bruk av åpne standarder og fri programvare. Målet er å skape samspill i dialogen internt hos kommunene og med innbyggerne som bruker tjenestene. Løsningene legger til rette for færre applikasjoner, lavere driftskostnader og reduserte eiekostnader.

- Trondheim er den første av de større kommunen som går for digital offentlighet og vi opplever for tiden stor interesse fra andre kommuner. Trondheims valg av EDB vil sannsynligvis gjøre denne interessen større fordi Trondheim oppleves som en foregangskommune på IT-siden og brukes som rollemodell av andre kommuner. Vi satser tungt på dette konseptet fremover, sier informasjonssjef Torgeir Kristiansen til digi.no.