EDB + Telenor = Sant?

Telenor Programvare diskuterer oppkjøp med EDB ASA, men vil ikke diskuterer eierandeler eller kjøpesummer.

En håndfull mennesker i EDB ASA og Telenor Programvare har i flere uker diskutert en mulig fusjon. Telenor Programvare er holdingselskapet som samler de rene programvareselskapene som tidligere lå i Telenor Bedrift. Med EDB ASA er Telenor trolig midt i forhandlingene om vederlag og eierandeler, men vil ikke si noe om noen av delene.

- Vi vil forbli en langsiktig eier i et selvstendig børsnotert selskap og må ikke nødvendigvis eie 100 prosent av nye selskaper vi kjøper opp, sier Bjørn Trondsen, administrerende direktør i Telenor Programvare til digi.no. Fusjonen skal være ferdigforhandlet innen utgangen av januar.

Dette er en omlegging av tidligere strategi; i 1993-1996 slukte Telenor Bedrift hele åtte selskaper med hud og hår.

- Det foregår en sterk konsolidering i IT-bransjen der de mellomstore vil komme under et hardt press de neste årene. Fusjonen vi diskuterer vil skape en sterk norsk konkurrent til de store svenske, franske og amerikanske konsulentselskapene, sier Trondsen til digi.no.

Trondsen mener det sammenslåtte selskapet vil få over 1000 konsulenter. Til sammenlikning har Andersen Consulting og Cap Gemini omlag 700 konsulenter hver. Men Trondsen vil ikke si at han er større enn Merkantildata.

Det eventuelt sammenslåtte selskapet blir et stort, mangehodet troll i den norske IT-bransjen fordi man slår sammen to omfattende holdningselskaper med vekt på systemkonsulenter og drift.

EDB ASA har en stor datasentral og har sammen ned EDB Intech flere hundre konsulenter på systemutvikling og nettverk. I tillegg har de to EDB-selskapene satset på økonomisystemet SAP. EDB MaXware har spesialisert seg på kommunikasjons- og Internett-løsninger .

Telenor Programvare, består av selskapene Telenor Dataservice, Telenor Dolphin, Telenor Infomedica, Telenor Novit og Telenor 4tel samt halvparten av det planlagte fusjonerte selskapet Telenor Allianse/Divisjon Fagtjenester (eies sammen med Posten SDS).

Fusjonen vil gjøre Telenor enda sterkere på datadrift fordi man samler datterselskapene EDB ASA, Telenor Novit, Telenor Dataservice (tidligere Teamco) og 50 prosent av Telenor Allianse under én hatt.

Et fusjonert selskap forventes å ha en pro forma omsetning på 2,8 milliarder kroner i 1998. Sammenslått vil organisasjonene ha rundt 2.100 ansatte og kontor i elleve norske og fire utenlandske byer. Med 630 ansatte hadde EDB ASA i går en børsverdi på 511 millioner kroner. Etter offentliggjøringen av fusjonsforhandlingene kl 10:00 i dag gikk kursen opp to kroner til 24 kroner.

Til toppen