EDB tilbyr leie av SAP

EDB skal tilby fjerndrift av SAP.

"Som første norske selskap er EDB Business Partner ASA sertifisert av SAP Hosting AG som SAP Hosting Partner. Etter å ha gjennomgått en teknisk revisjon er EDB sertifisert for 2 år. SAP bekrefter med dette at EDB oppfyller alle tekniske krav som stilles og har alle de nødvendige prosedyrer på plass som sikrer at løsninger fra SAP driftes sikkert og effektivt i EDBs tekniske miljø, skriver EDB i en børsmelding.

- Sertifiseringen er et ledd i EDBs økte satsing mot nye kundegrupper innen handel, industri og offentlig sektor, der samarbeid med ledende løsningsleverandør er et viktig element. Med SAPs sterke posisjon var dette et naturlig valg, sier Tom Scharning, konserndirektør for forretningsutvikling i EDB.

Primær målgruppe er mellomstore og store norske og nordiske bedrifter der EDBs lokale markedskunnskap vil gi kundene fortrinn, sier Scharning.

Målet er å tilby programvaren fra SAP som en tjeneste, uten tunge investeringer og med betaling i henhold til bruk. Dette gjør at terskelen for mange til å nyttiggjøre seg SAPs markedsledende løsninger blir lavere. EDB har lang erfaring med slike løsninger på andre områder og nå vil SAP-brukere kunne høste av denne kompetansen.

SAP og EDB ser gode muligheter i markedet med dette samarbeidet og planlegger flere felles aktiviteter med kunder, seminarer, kundefora og konferanser.

Til toppen