EDB varsler og skriver ned

Bjørn Trondsen merker oppbremsingen og Fellesdata-problemene. Nå må han si opp 130 stillinger folk og skrive av gammel moro.

Det er dårlige nyheter for den norske IT-bransjen at EDB Business Partner ASA tråkker på bremsen. Med sine store, langsiktige kunder har EDB vært sett på som et av bransjens mest solide selskaper og kursen har holdt seg ganske bra. Men en avsetning på 150 millioner kroner og avskrivning på 1,2 milliarder kroner har sendt EDB-kursen ned hele 14,2 prosent (klokken 11.15).

EDB Business Partner har - litt på linje med dotcom-selskapene og Merkantildata - vært gjennom en sterk vekstfase med mange oppkjøp og investeringer i nye prosjekter de siste årene. Men EDB-sjef Bjørn Trondsen benekter at han er innhentet av vekstsyken.

- Problemene er begrenset til EDB Teamcoog avskrivning av gammel goodwill, sier Trondsen til digi.no.

Det er et svakere og endret datadrifts-marked og problemene på Fellesdata som gjør at Trondsen må tråkke på bremsen i datterselskapet Teamco, som omfatter de tre store datasentralene i EDB.

Trondsen benekter at EDB sliter med de mange outsourcingsavtalene EDB har inngått for å drifte de interne IT-systemene til blant annet Nordea (Kreditkassen) og DnB. Les:EDB/Telenor overtar all IT hos DnB og EDB og Kreditkassen kranglet om moms-regning

Styret i EDB Teamco har derfor vedtatt en plan for omstillingstiltak som omfatter oppsigelser, omorganiseringer og endringer i EDB Teamcos infrastruktur. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av de neste 3 måneder. Videre gjøres det tapsavsetninger som gjelder enkeltkontrakter og kostnader vedrørende utfasing av gammel teknologi.
- Vi må kutte rundt 130 av 800 årsverkene vi har i Teamco i dag, forteller Trondsen til digi.no. Han benekter at bankene skal merke noen ting.

Styret i EDB Teamco har derfor vedtatt en plan for omstillingstiltak som omfatter oppsigelser, omorganiseringer og endringer i EDB Teamcos infrastruktur. Tiltakene skal gjennomføres i løpet av de neste 3 måneder. Samlede restrukturerings- og tapsavsetninger samt uforutsette kostnader i forbindelse med kundeoppdrag vil utgjøre 150 millioner kroner som belastes regnskapet for 3. kvartal i år. Trondsen forteller at tapene etter alle nedetiden på Fellesdata blir ganske små - mesteparten av de 150 millioner kroner skal brukes opp restrukturering.

Trondsen forteller at de forskjellige kundene ikke ser ut til å ha bruk for så mye datakraft. Kundene ønsker seg mer kapasitet på Unix-systemer, ikke stormaskin, og derfor må EDB rigge om. Selskapet skal også fase ut sine gamle Bull-systemer som Trondheims-datasentralen Novit bruker.
- Vi tror ikke det vil skje noen store endringer i norsk økonomi, men må rigge om nå for å opprettholde marginene, sier Trondsen til digi.no.

I lys av det betydelige verdifall som har rammet både EDB Business Partner og hele IT-sektoren forøvrig de siste månedene, og som har tiltatt ytterligere etter terrorangrepet i USA, skriver EDB nå ned konsernets goodwill med 1,182 milliarder kroner. Det er den eldste goodwillen Trondsen nå avskriver.
- Dette er goodwill som stammer tilbake fra fusjonen mellom EDB og Telenor Programvare samt oppkjøpet av Novit. Vi sitter fremdeles på litt over 2 milliarder kroner i goodwill, primært fra oppkjøpet av Fellesdata og overtagelsen av DnBs datasentral.

Resten av EDB går bra, hevder Trondsen.

"For virksomhetsområdene telekom, bank og finans, samt konsulenttjenester er utviklingen i tråd med de signaler som ble gitt i forbindelse med selskapets fremleggelse av 2. kvartals regnskap. Særlig telekom-området går bra. For konsernet EDB Business Partner forventes det et 4. kvartal i år som igjen vil være i tråd med en normal lønnsomhet", skriver selskapet.

Til toppen