EDB verdsettes til 300 mill

Fredag blir EDB ASA notert på SMB-lista ved Oslo Børs. De siste transaksjoner antyder at aksjen på noteringstidspunktet vil bli omsatt fordrøye NOK 15, noe som verdsetter selskapet til snaue NOK 300 millioner.

Fredag blir EDB ASA notert på SMB-lista ved Oslo Børs. De siste transaksjoner antyder at aksjen på noteringstidspunktet vil bli omsatt fordrøye NOK 15, noe som verdsetter selskapet til snaue NOK 300 millioner.

Etter mye frem og tilbake, noteres ASA EDB ved Oslo Børs, etter at emisjonen og spredningssalget gikk i boks for et par uker siden. Inkludert emisjonen har selskapet 19.291.300 aksjer - pålydende NOK 1. Tatt i betraktning at Narvesen nylig solgte aksjer i EDB for 15,50 NOK, verdsettes selskapet nå til i underkant av NOK 300 millioner.

Administrerende direktør i EDB, Eivind Kinch, har tidligere uttalt at EDB vil følge en ekspansiv strategi når selskapet børsnoteres. Ifølge Kink, som regner med en organisk vekst på rundt 10 prosent i 1997, er selskapet på oppkjøpsjakt etter mindre kompetanseselskaper som har stagnert.

- Vi har ingen konkrete planer på dette området - på det nåværende tidspunkt, sier Kinch, som tror børsnoteringen vil gi selskapet et løft også utover det rent finansielle.

- Det er klart at en børsnotering gir oss en langs sterkere profileringsgrad, sier Kinch, som er forsiktig med å uttale seg om selskapets planer nå som børsens informasjonsretningslinjer er blitt gjeldende for selskapet.

Til toppen