EDB vil selge bankkomponenter globalt

EDB-sjef Endre Rangnes vil selge kjernekompetanse, nettbankomponenter, på det globale markedet.

EDB-sjef Endre Rangnes vil selge kjernekompetanse, nettbankomponenter, på det globale markedet.

EDB undertegnet i tredje kvartal avtale med det børsnoterte Mumbai-baserte selskapet I-flex i India. Oracle eier 61 prosent av selskapet.

I-flex er en global aktør for bank og finans med 575 kunder i 110 land, og har blitt en markedsmessig vinner med programmet Flexcube som er blant de mest solgte kjernebank-løsningene siste tre år.

EDB er nærmest enerådende i bankmarkedet i Norge og godt etablert i Norden. Dette gjelder spesielt Sverige mot blant annet SE-banken og Handelsbanken.

– Nå vil EDB gjennom I-flex jobbe med å spre kjernebank-løsningen utenfor Norden, forteller kommunikasjonsdirektør Geir Remman til digi.no.

Han vil ikke anslå noen tall, men EDB-sjef Endre Rangnes har uttalt at potensialet er «betydelig».

Programvareavdelingen i EDB jobber nå med å tilpasse den egenutviklede løsningen til I-flex, og det er en del oversettelser og tilpasninger som skal på plass.

All dokumentasjon skal gjøres på engelsk.

EDB vil integrere sine komponenter innen nettbank, fondsadministrasjon, kort- og kreditthåndtering, elektronisk meldingsdistribusjon og løsninger for kontantautomater (minibank) til I-flex løsninger.

Remman mener det vil kreve tid for å kunne videreutvikle programvare og tilpasse den til myndighetskrav i de forskjellige land.

Potensialet er stort ikke minst med tanke på at mange banker fortsatt sitter med egenutviklede, tungrodde systemer som nå vil kreve større grad av standardisering og automatisering.

EDB forventer derfor en stor etterspørsel etter standard komponenter fra bankene framover.

Det er allerede utarbeidet markedsplaner med navngitte partnere som i detalj forteller hvordan de forskjellige markeder skal beseires og bearbeides. Potensielle kunder skal allerede ha fått tilsendt tilbud om hjelp til nye tilpasninger.

– Bank og finans utgjør 52 prosent av omsetningen til EDB, og det har vært en kraftig vekst i Sverige, forteller Remman.

EDB har et stort fortrinn ved å ha levert løsninger til en nasjon som antas blant de beste på nettbank i verden. USA er fortsatt bare på teststadiet.

Remman mener EDB vil få en svært verdifull hjelp ved at I-flex sprer EDBs komponenter ut i verden. I-flex har fått topprangeringer av bankvesenet og har et godt varemerke. I regnskapsåret 2004–2005 omsatte selskapet for 256 millioner dollar. I-flex har 25 partnere i 50 land, og omfatter 5 500 ansatte fordelt på 15 nasjonaliteter.

Remman tror på en rask eksponering, men fruktene av samarbeidet vil først kunne tegnes i slutten av 2006, anslår han til digi.no.

Til toppen