EDB vinner IT-drift kontrakt til Statoil

Statoil lar EDB Business Partner kjøre driften av sine stormaskinbaserte kundesystemer.

Statoil lar EDB Business Partner kjøre driften av sine stormaskinbaserte kundesystemer.

Avtalen går over to år med opsjoner for ytterligere to år, og gjelder for Statoils detaljhandel og energi i Skandinavia. Kontrakten har en verdi av 48 millioner.

Statoil-kontrakten er en forlengelse av tidligere avtale og innebærer at EDB i tillegg skal forestå drift av tilhørende programvare-portefølje.

Driften av Statoils kundesystemer for detaljhandel og energi omfatter tre separate miljøer, henholdsvis for Norge, Sverige og Danmark. Tjenestene omfatter daglige driftsoppgaver, overvåking, feilhåndtering og support samt applikasjonsdrift. EDB leverer også kommunikasjonsløsninger fram til Statoil sitt eget nett.

Til toppen