EDBs monopol skal vurderes

Kredittilsynet skal nå gå igjennom farene ved at så å si alle norske banker drives av EDB Business Partner.

Kredittilsynet er bekymret over at nesten alle større norske banksystemer drives av datasentraler eid av EDB Business Partner ASA.

Vurderingen av farer og muligheter for justeringer ble startet før datatabben på EDB Fellesdata, skriver Dagens Næringsliv.

Kredittilsynet skal bruke et halvt år på å utarbeide sin rapport. Et mulig virkemiddel er at bankene kan bli pålagt å ta tilbake mer av sin datadrift.

Til toppen