EDS overtar Fellesdata

Den amerikanske giganten EDS vil overta sparebankenes Fellesdata, og gjør selskapet til en sentral nordisk aktør.

Den amerikanske giganten EDS vil overta sparebankenes Fellesdata, og gjør selskapet til en sentral nordisk aktør.

Styret i Fellesdata besluttet tirsdag å innlede forhandlinger med det amerikanske selskapet EDS (Electronic Data Systems Corporation) med sikte på å legge frem et endelig tilbud til aksjonærene i Fellesdata om overdragelse av virksomheten. Forhandlingene er planlagt avsluttet i juni.

- Bakgrunnen er at sparebankene, som idag er eiere av Fellesdata, ikke lenger finner det strategisk ønskelig å sitte som både eier og kunde, sier Fellesdatas styreformann Lars Kleivan i en pressemelding.

EDS er en stor global leverandør av IT-relaterte tjenester. Selskapet har virksomheter i 42 land, mer enn 100.000 medarbeidere og hadde i 1996 en omsetning på ca. 100 milliarder kroner. I Norden har gruppen drøyt 1.000 ansatte hovedsaklig i Sverige og med hovedkontor i Stockholm. I Norge har gruppen vært etablert i to år og har omlag 80 ansatte.

EDS er sterkt engasjert i verdens finansindustri gjennom EDS Global Finance Industry Group, som har 10.000 ansatte, 5.200 kunder og en årsomsetning på rundt 14 milliarder kroner.

I pressemeldingen heter det at styret i Fellesdata forventer en styrking av Fellesdata AS som IT-leverandør både innenfor bank/finans og det totale IT-markedet i Norden.

EDS har meget ambisiøse planer for det norske markedet, og tar blant annet sikte på å bli landets ledende leverandør av IT-tjenester innen fem år. Bank og finans vil bli den dominerende industrisektoren for det nye Fellesdata, og vil stå for 50 prosent av omsetningen.

- EDS ønsker å etablere Fellesdata som et kompetansesenter for den nordiske bank- og finansindustrien og vil inngå som et integrert selskap i EDSs organisasjon, sier direktør Harald Hjelde i EDS Norge. - EDS betrakter Fellesdata som en ideell plattform for å tilby outsourcing og andre IT-tjenester også til det øvrige marked.

Til toppen