EDS sjudoblet overskudd med flat omsetning

EDS, en av verdens største IT-outsourcere, leverte kvartalsoverskudd langt over forventningene.

Omsetningen sto heller stille – opp 2,8 prosent til 5, 22 milliarder dollar – mens bunnlinjen ble nesten sjudoblet til 164 millioner dollar. 37 millioner tilskrives ekstraordinære forhold, men selv 127 millioner dollar var godt over det analytikerne så for seg: 111 millioner dollar.

For hele året har EDS satt seg som mål å tegne nye avtaler verdt til sammen 23 milliarder dollar. I så måte var første kvartal en skuffelse, med bare 3,4 milliarder dollar i nye avtaler.

EDS søker å differensiere seg med blant annet applikasjonstjenester og «business process outsourcing» (BPO) i tillegg til tradisjonell outsourcing. Outsourcing stor for 55 prosent av omsetningen i første kvartal, mens applikasjonstjenester sto for 34 prosent av verdien til de nye kontraktene. BPO bidro med 15 prosent av omsetningen.

EDS har blant annet kjøpt en indiske outsourcer, Mphasis, for å øke sitt engasjement innen applikasjonstjenester. Ledelsen signaliserer at de vil satse på oppkjøp for å øke omsetningen innen BPO.

Selskapet fant ingen grunn til å revidere anslagene for hele året, med omsetningen på 22 til 22,5 milliarder dollar, og overskudd per aksje på 1,55 til 1,60 dollar. Per aksje var overskuddet i første kvartal 0,31 dollar.

I Norge har EDS kunder som York International, BP, Opel, SKF og Xerox.

Til toppen