Edvantage kjører nettlæring for Nordea-sjefer

Nordea tyr til Edvantage når et nytt lederkurs skal utvides med et samlingssted på nettet.

Nordea tyr til Edvantage når et nytt lederkurs skal utvides med et samlingssted på nettet.

Nordea har et program for å utvikle framtidige toppledere, døpt Need 2004. Programmet skal omfatte en internettbasert arena for å binde sammen deltakere og fagressurser mellom samlingene, og gi brukerne tilgang til e-læring og kvalitetsressurser over Internett. Nettstedet skal gi deltakere, foredragsholdere og programansvarlige mulighet til å samarbeide og å dele kunnskap og erfaringer før, under og etter programmet.

Arenaen er en utvidelse av en tjeneste som Edvantage har levert Nordea siden 2002.

Til toppen