Edvantage kjører nettlæring for Nordea-sjefer

Nordea tyr til Edvantage når et nytt lederkurs skal utvides med et samlingssted på nettet.

Nordea har et program for å utvikle framtidige toppledere, døpt Need 2004. Programmet skal omfatte en internettbasert arena for å binde sammen deltakere og fagressurser mellom samlingene, og gi brukerne tilgang til e-læring og kvalitetsressurser over Internett. Nettstedet skal gi deltakere, foredragsholdere og programansvarlige mulighet til å samarbeide og å dele kunnskap og erfaringer før, under og etter programmet.

Arenaen er en utvidelse av en tjeneste som Edvantage har levert Nordea siden 2002.

Til toppen