Edvantage ut av krybben

Den norske storbanken Gjensidige Nor har inngått en avtale med elæringsselskapet Edvantage Group.

Den norske storbanken Gjensidige Nor har inngått en avtale med elæringsselskapet Edvantage Group.

Edvantage Group AS har inngått Norges største avtale innenfor e-læring så langt i sin tre måneder lange operative karriere. Motparten er Gjensidige NOR som med denne samarbeidsavtalen får utviklet en egen, intern kompetansportal for 3.000 hjemme-PC brukere. Portalen gir selskapets ansatte tilgang til et bredt utvalg av kurs fra flere norske og internasjonale læresteder.

Gjensidige Nor har tidligere høstet flere lovord for sin e-læringsmodell, hvor de ansatte nå også får tilbud om opplæring gjennom en kombinasjon av nettbasert læring, video, trening og simulering. Etterhvert er det også tenkt at samarbeidsavtalen skal utvides til 6000 andre brukere i datterselskaper og avtalebanker.

Det relativt unge selskapet Edvantage som ble etablert i september i 1999, og som fikk sine første kunder denne høsten, kapret Norges største avtale og den største kontrakten i selskapet historie så langt.
- Vi arbeider med andre ting som kan bli enda større, men det gjenstår noen måneder der, sier administrerende direktør for Norge Morten Finborud til digitoday.no. Den inngåtte avtalen med Gjensidige Nor er stor, uten at jeg kan si noe om de økonomiske rammene på avtalen.

- Vi er foran planen vi hadde ved oppstart , og vi vil utvide fra 15 til 20 ansatte her i Norge i løpet av neste år. Vi har også etablert oss i England med et kontor og fem ansatte der og regner med å være 35 personer neste år. Samtidig ser vi for oss både en etablering i Sverige og ett av Benelux-landene i løpet av neste år, fortsetter Finborud.

Edvantage opplyser videre at den norske virksomheten skal gå i balanse 2001, og alle nye land som man går inn i skal kunne vise til overskudd etter 18 måneders drift. Selskapet vil hente inn mer penger om ikke alt for lenge og da vil det åpnes for at man øker aksjonærbasen noe. Hvor stort beløp man skal hente opplyser ikke selskapet noe om. I dag er det stort sett gründere og Venture Partners som eier aksjer. Edvantage regner ikke med å være å finne på børs før tidligst i 2002, og da sammen med at man skal kjøre i gang en mer aggressiv ekspansjon i flere land i Europa.

Til toppen