eFactory ser milliongevinst med sin KS-avtale

eFactory har fått avtale med Kommunenes Sentralforbund for to av sine produkter.

eFactory har fått avtale med Kommunenes Sentralforbund for to av sine produkter.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har tegnet rabattavtale med flere programvareleverandører, blant dem plattformleverandører som Microsoft og Linpro (Linux). Med eFactory, kjent blant annet som pilotleverandør til LivsIT-prosjektet og som opphav til eMobile PKI, har KS tegnet avtale om to produkter, skjemaverktøyet eDocument og portalløsningen ePublisher.

– eDocument lar kommunene selv lage elektroniske skjemaer som kan signeres elektronisk og integreres med ulike fagsystemer, sier John Ø. Kårikstad, markedsansvarlig i eFactory AS. – ePublisher er utviklet i tett samarbeid med Ski kommune. Det er blitt en portalløsning skreddersydd for norske kommuner, spesielt lagt til rette for interaktivitet mellom kommunen og innbyggerne. Med ePublisher kan kommunene bygge elektroniske servicetorg som gir innbyggere innsikt i sine saker, enkel tilgang til tjenestebeskrivelser, svar på vanlige spørsmål, oversikt over politisk virksomhet osv.

eFactory er kjent for sin kompetanse innen Microsoft .Net.

– Portalløsningen ePublisher krever .Net, sier Kårikstad til digi.no. – Skjemaverktøyet eDocument er derimot plattformuavhengig, og kan brukes uavhengig av om kommunen velger Linux eller Windows som plattform.

Kårikstad sier eFactory regner med en omsetning på rundt seks millioner kroner som følge av KS-avtalen, over de to årene avtalen varer.

Til toppen