EFF ber USAs høyesterett stanse ny patentpraksis

Det amerikanske patentsystemet har de siste årene blitt kraftig kritisert for å tillate patentering av mange rare og banale ideer og oppfinnelser.

Mye av kritikken kommer fra åpen kildekodemiljøet som frykter at patentlovgivningen kan stanse utbredelsen av åpen kildekode. Utviklere av kommersiell proprietær kode tar som regel betalt for sin programvare og har således inntekt som kan benyttes til å betale for lisensieringen av eventuelle patenter som dekker programmets virkemåter.

Den samme muligheten er ikke tilstede for store deler av åpen kildekode-programvare, som ofte utvikles av entusiaster på sin fritid uten kommersielle intensjoner.

Nå har Electronic Frontier Foundation bedt USAs høyesterett om å gripe inn i en nylig avsagt domsavgjørelse som kan skape en presedens som EFF mener kan skade åpen kildekode utviklingsmiljøet.

Det amerikanske rettsvesenet baserer seg mer på tidligere dommer enn det norske. Tidligere dommer brukes aktivt som argument for senere saker. Slik fungerer det også i Norge, men her baseres det mer på selve lovtekstene.

Domsavsigelsen det dreier seg om går ut på at parter i et patentsøksmål må dokumentere at det patentet dekker er kjent kunnskap fra før av. Å dokumentere det når noen har patentert noe som regnes som opplagt kan være både tidkrevende og vanskelig.

- Dette tvinger de prosederende partene til å søke gjennom lange remser av tekniske dokumenter for å finne dokumenter der noen har giddet å ta seg bryet med å skrive ned det opplagte, sier EFF-advokat Corynne McSherry i en pressemelding.

EFF mener at dette ekstraproblemet er ekstra ille for åpen kildekode utvikler fordi de ofte ikke har ressurser til å gjøre denne forundersøkelsen.

Til toppen