EFF-kryptograf hedret på RSA-konferanse

John Gilmore, EFF-gründer og kjent forkjemper for vanlig folks personvern på Internett, ble hedret på RSAs krypteringskonferanse i San José.

John Gilmore, EFF-gründer og kjent forkjemper for vanlig folks personvern på Internett, ble hedret på RSAs krypteringskonferanse i San José.

Gilmore sitter i styret i Electronic Frontier Foundation (EFF) og i Internet Society. Han leder EFFs arbeid innen kryptering, og har gjort seg bemerket i den pågående kampen mot USAs begrensninger på krypto-eksport. I fjor konstruerte Gilmore brikken EFF DES Cracker som vant RSAs DES-II konkurranse. Konkurransen gikk ut på å knekke en kort melding kodet med den 56 biter lange DES-nøkkelen.

Gilmore fikk prisen RSA Award in Public Policy. Den går til det individet eller den organisasjonen som har gitt det mest betydningsfulle bidraget til anvendelsen av kryptografisk teknologi til å fremme personvern, sivile rettigheter og grunnleggende menneskerettigheter.

Prisen ble delt ut i forbindelse med RSAs pågående konferanse som åpnet mandag og fortsetter ut torsdag i San José. Under konferansen pågår det en ny konkurranse for å knekke DES-nøkkelen, kjent som DES Challenge III. Kravet her er at nøkkelen må knekkes på kortere tid enn det Gilmore brukte i fjor.

RSA delte ut to andre priser. En matematikk-pris, til det individet eller den organisasjonen med et betydningsfullt bidrag til å fremme kryptering innen matematikk eller anvendt matematikk, gikk til den pensjonerte britiske matematikeren John M. Pollard. Pollard er kjent for sine algoritmer som brukes til å knekke krypterte meldinger ved å finne de private nøklene som er brukt. Hans arbeid er også lagt til grunn for metoder som skal fastslå hvor stor en nøkkel må være for å gi tilstrekkelig vern. Kriteriet er da hvor lang tid det vil ta før Pollards algoritmer avslører nøkkelen.

RSAs industripris gikk til Atalla-avdelingen innen Compaq. Avdelingen startet som eget firma i 1972 og ble overtatt av Tandem i 1987. Atalla leverer krypterende maskinvare til blant annet minibanker.

Til toppen