Effektiv digitalisering i norske sykehus

Sykehusene har vært dyktige til å konvertere til elektroniske løsninger, viser en rapport fra Sintef.

Sykehusene har vært dyktige til å konvertere til elektroniske løsninger, viser en rapport fra Sintef.

Etter at Staten for halvannet år siden overtok ansvaret for alle sykehusene, bestemte Helsedirektoratet at hele helsenorge skal digitaliseres. Dette innebefatter at all utveksling av informasjon og røntgenbilder skal skje digitalt.

Denne organiseringen har satt fart i digitaliseringsarbeidet.

En ny rapport fra Sintef viser at helsenorge i stor grad har lykkes. Rapporten peker på at elektroniske løsninger har gjort sykehusene mer effektive.

50 norske sykehus er undersøkt i perioden 1999 til 2003. Andelen sykehus med elektroniske pasientjournaler har økt fra rundt 30 prosent til 84 prosent. I tillegg har andelen sykehus med mulighet til å sende rapport om sykehusbehandlingen (epikrise) til fastlegen eller andre sykehus elektronisk, økt fra under 10 prosent til 61 prosent.

Rapporten viser også at sykehusene har blitt mer fortrolig med å sende elektroniske pasientjournaler og informasjon til fastlege eller annen henvisende lege og i større grad tatt i bruk elektronisk billedarkiv.

– Det ligger nå også til rette for å begynne med elektronisk overføring av informasjon til andre leger og sykehus, sier forsker Lars Erik Kjekshus ved Sintef Helse og Institutt for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo, til Aftenposten.

Til toppen