RESULTATERFINANS

Effektiviserer innrapporteringen fra næringsdrivende

Det er i hvert fall én ting Finansdepartementet ikke kan beskyldes for; de svikter ikke i sin arbeidsoppgave nummer én - å sikre statens inntekter. IT skal bidra til at inntektsmarginene bedres.

4. okt. 2000 - 12:09

I etatene som er underlagt Finansdepartementet arbeides det med flere utviklingsprosjekter som har som mål å effektivisere blant annet kjerneoppgavene som etatene utfører.

Dette er tre av IT-prosjektene som løper:

  • Skattedirektoratet samarbeider med Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene om utvikling av en samordnet løsning for elektronisk innrapportering fra næringsdrivende til de tre etatene. Elektronisk innrapportering vil gi effektiviseringsgevinster for både næringsdrivende og etatene, mener departementet. Skatteetaten vil i større grad gå over til maskinell likningsbehandling av næringsdrivende, noe som skal gi økt kvalitet og effektivitet i likningsbehandlingen.
  • Aktivitetene i Finansdepartementets underliggende etater preges av innhenting, behandling, kontroll, oppbevaring og formidling av informasjon. Virksomhetene utfører en stor del av statens innhenting av oppgaver fra personer og næringsliv. Regjeringen foreslår fortsatt å satse på utvikling av nye IT-systemer og IT-baserte arbeidsformer i skatteetaten og i toll- og avgiftsetaten. Investeringene har som mål å effektivisere arbeidet med å utskrive og innkreve skatter, avgifter og toll.
  • Nytt forvaltningssystem for merverdiavgift (MVA3) og nytt forvaltningssystem for skatteoppkreving (SKARP) er blant de prosjektene det arbeides med. Det er risiko knyttet til kvalitet, kostnader og framdrift i disse prosjektene. I forbindelse med folke- og boligtellingen i år 2000 vil GAB-registeret (grunneiendom, adresser og bygninger) bli oppgradert til å omfatte alle landets boliger, i tillegg til at det innføres et felles bolignummer i GAB-registeret og det sentrale folkeregister. På denne måten vil framtidige boligtellinger foretas ved hjelp av etablerte registre, uten bruk av skjemabaserte tellinger. Statens innkrevingssentral har ansvaret for utvikling av Politi- og lensmannsetatens økonomisystem (PLØS-prosjektet), og vil dessuten være driftsansvarlig etter hvert som systemet tas i bruk.
Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.