eForum har liten tro på eNorge-planene

Agnes Beathe Steen Fosse i stiftelsen eForum mener det er all grunn til bekymring når det gjelder regjeringens IT-plan eNorge. Hun har liten tro på at alle løftene lar seg gjennomføre, og peker på økonomiske og statlige hindringer.

Agnes Beathe Steen Fosse i stiftelsen eForum mener det er all grunn til bekymring når det gjelder regjeringens IT-plan eNorge. Hun har liten tro på at alle løftene lar seg gjennomføre, og peker på økonomiske og statlige hindringer.

I en pressemelding fra stiftelsen eForum karakteriserer direktør Agnes Beathe Steen Fosse regjeringen som "papirtigre".

Torsdag i forrige uke lanserte Grete Knudsen IT-planen eNorge, som svar på EUs eEurope.
Les mer om dette her:
Modige IT-løfter fra eMinisteren
Knudsen vil ha fortgang i eNorge-planene
- Planen er konkret og innholder mange gode og interessante tiltak, skriver Fosse i pressemeldingen. Hun trekker blant annet frem kartleggingsprosjektet som går på å finne hindringer i lovverket som rammer e-handel.

- Men når man kartlegger noe må man også sørge for ikke å skape nye hindringer, påpeker Fosse overfor digi.no. Hun trekker frem angrerettloven som et eksempel på et lovforslag som har skapt nye hindringer for e-handel.
Dette kan du lese mer om her::
Risikabelt å handle fra utenlandske nettbutikker

Fosse nevner også e-handelsprosjektet som en positiv del av eNorge-planen. Små og mellomstore bedrifter trenger informasjon, kunnskap og strategi for å kunne tilpasse seg e-handel, og se dette i et større perspektiv, mener hun.

Men Fosse er urolig for planene, og har ikke veldig stor tro på at alt lar seg gjennomføre.

- Et slikt stort omfang av prosjekter krever gjennomføringsevne, som blant annet forutsetter finansiering. Harde budsjettforhandlinger står for døren. Vi får håpe at hele regjeringen, ikke bare "IT-minister" Knudsen tar på alvor de målsetninger den forrige og nåværende regjering har lagt opp til og som Stortinget har vedtatt, uttaler hun.

Under lanseringen av eNorge-planen uttalte Knudsen at alle planene inngikk i allerede vedtatte budsjetter, og at det økonomiske dermed ikke ville være noe problem.

- Mange av disse planene er forprosjekter, ikke selve gjennomføringen av prosjektet, påstår Fosse overfor digi.no.

- Planen krever også evne og vilje til å følge opp resultatet av arbeidet. Dette forutsetter blant annet koordinering av tiltak og arbeid i de ulike departementer.

Det er all grunn til bekymring, mener hun. - Regjeringen har allerede bevist at de ikke klarer å følge opp egne intensjoner (for eksempel gjennom den nye angrerettloven, red.anm.).

Som en siste apell uttaler Fosse: Norge trenger eNorge, som ikke bør betraktes som en IT-plan, men en plan med tiltak som legger grunnlaget for samfunns- og næringsutvikling i Norge. Men planene må settes ut i livet. Hensikten må være å faktisk gjøre noe - ikke bare vise at man vil det.

Til toppen