eforum: Politikerne fattige på e-visjoner

Agnes Beathe Steen Fosse er skuffet over de politiske partienes mangel på e-visjoner. I en undersøkelse eforum har gjort, går det blant annet frem at FrP ikke har noen e-politisk visjon i det hele tatt.

Agnes Beathe Steen Fosse er skuffet over de politiske partienes mangel på e-visjoner. I en undersøkelse eforum har gjort, går det blant annet frem at FrP ikke har noen e-politisk visjon i det hele tatt.

eforum har stilt de 'viktigste' politiske partiene en del spørsmål før valget. (Organisasjonen har valgt å sende et spørreskjema til SV, Venstre, Høyre, Ap, KrF, FrP og Sp.) Blant annet fikk disse partiene spørsmål om hvilke e-visjoner de har og hvordan de prioriterer bredbåndsutbygging i forhold til utbygging av veier.

I undersøkelsen går det blant annet frem at FrP ikke har noen e-politisk visjon i det hele tatt og at ingen av partiene vil prioritere utbygging av bredbånd foran utbygging av annen infrastruktur.

Direktør Agnes Beathe Steen Fosse mener det er urovekkende at flere partier enten ikke har utarbeidet, eller har gode nok e-visjoner.

- Hvis politikerne ikke har gode nok visjoner, betyr det også at politikken de skal gjennomføre ikke kan bli tilstrekkelig målrettet. IKT er ekstremt viktig for å lykkes i næringslivet og dermed viktig for verdiskapingen. Dette er i høy grad erkjent i land det er naturlig å sammenligne oss med slik som Irland, Finland, Sverige og USA, sier Steen Fosse i en pressemelding.

Hun nevner Nokia som eksempel på en bedrift som aldri ville vært like stor dersom ikke finske myndigheter hadde lagt forholdene til rette.

Undersøkelsen viser videre at Høyre, Frp, KrF ser det som markedets oppgave å bygge ut bredbånd, mens Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ser det som det offentliges oppgave å bidra økonomisk til utbygging av bredbånd. Venstre mener oppgaven skal deles mellom stat og marked.

- Hvis det offentlige ikke skal bidra til utbygging av bredbånd, risikerer vi at områder som ikke er lønnsomme å bygge ut heller ikke vil få bredbånd. Dermed vil viktige institusjoner slik som skoler og sykehus i disse områdene bli uten høyhastighetskommunikasjon, kommenterer Steen Fosse.

Hun mener undersøkelsen viser at mange norske partier ikke har skjønt at IKT er to ting; både en egen næring og en rammebetingelse for næringslivet.

- Skal norske bedrifter ta i bruk IKT og dermed være konkurransedyktige så må vi ha en levedyktig IKT-næring i Norge. Norge har ikke noen virkelige IKT-fyrtårn, slik som i Sverige og Finland. Vi må derfor gjøre det attraktivt for utenlandske IKT-aktører å etablere seg her, sier Steen Fosse.

Undersøkelsen viser, til Steen Fosses store fortvilelse, at ingen av partiene vil prioritere bredbånd foran veiutbygging.

- Dette er et eksempel på at politikerne ikke forstår at bredbånd er digitale veier. Høyhastighetskommunikasjon vil få like stor betydning for verdiskaping og samfunnsutvikling, som veinettet har hatt frem til i dag, mener hun.

Steen Fosse presiserer at manglende forståelse og bruk av IKT i stor grad skyldes mangel på kompetanse.

- Vi trenger en målrettet satsing på informasjon og kompetansebygging som bidrar til at forståelse av teknologiens nytteverdi, sier hun.

Hele undersøkelsen (både spørsmål og svar) finner du på eforums hjemmesider.

Også rettighetsorganisasjonen Elektronisk Forpost Norge har stilt de politiske partiene spørsmål før valget.


Til toppen