EFTA bes vurdere tomtesalg

Planleggings og samordningsdepartementet ber EFTA-domstolen ESA om å foreta vurdere saken om salget av tomten som skal bli Telenors nye hovedkontor.

Planleggings og samordningsdepartementet ber EFTA-domstolen ESA om å foreta vurdere saken om salget av tomten som skal bli Telenors nye hovedkontor.

Telenor inngikk en avtale med Statsbygg i fjor om kjøp av en tomt på 200 mål på Fornebu for å bygge 200.000 kvadratmeter med lokaler til det som etter planen skulle bli Telenors nye hovedkontor. I avtalen inngikk et makeskifte der Telenor overfører sine lokaler i Oslo sentrum mot en tomt på Fornebu.

Det partene ikke tok høyde for var verdistigningen på Fornebu-lokalitetene.

Nå ber Planleggings- og samordningsdepartementet ESA-domstolen å se nærmere på salget, blant annet hvilken takst som skal brukes i vurdering av verdien på tomten.

Til toppen