Egen Bluetooth-hall på CeBIT

Bluetooth-spesifikasjonen er ikke ferdig. Likevel viser 470 leverandører Bluetooth-varer på CeBIT, der verdens største Bluetooth-nettverk dekker 25.000 kvadratmeter i hall 13.

Bluetooth-spesifikasjonen er ikke ferdig. Likevel viser 470 leverandører Bluetooth-varer på CeBIT, der verdens største Bluetooth-nettverk dekker 25.000 kvadratmeter i hall 13.

Årets syv dager lange CeBIT-messe åpner i Hannover i morgen, og blir antakelig større enn noen gang. 8.000 utstillere fra 60 land er fordelt på 422.000 kvadratmeter. Trådløst og mobil blir et viktig tema. Hele 470 leverandører satser på å vise Bluetooth-varer, selv om prøvene av 1.01b av spesifikasjonen i fjor sommer viste at den var for upresis til å garantere at utstyr fra forskjellige leverandører kunne kommunisere. Blant dem som ikke fikk kontakt med hverandre, var Nokia og Ericsson. Versjon 1.1 som skal overkomme disse problemene, samt et nyoppdaget sikkerhetshull, blir tidligst klar i april, og vil sannsynligvis ikke være kompatibel med de ulike variantene av 1.01b.

I hall 13, der mange av Bluetooth-leverandørene er samlet, er verdens største Bluetooth-nettverk opprettet. Nettverket har som oppgave å formidle messeinformasjon til brukere av Bluetooth-utstyrte hånd-PC-er. Både Palm og Pocket PC-er kan brukes, og et begrenset antall Bluetooth-PDA-er lånes ut til viktige besøkende og presse. I taket på hall 13 er det installert 130 Bluetooth basestasjoner fra det tyske firmaet Lesswire AG.

Online messeinformasjon over Bluetooth er ment å supplere den mer begrensede applikasjonen som besøkende kan laste ned til sine hånd-PC-er gjennom infrarød-utgangen ved en rekke informasjonspunkter på messeområdet. Utlånsmaskinene er alle Windows-baserte Pocket PC-er fra Compaq, Casio og Hewlett-Packard, utstyrt med Bluetooth Compact Flash-kort fra svenske Wireless Solutions.

Løsningen som Lesswire installerer på CeBIT er et pilotprosjekt for et produkt kalt LocalNavigator. Brukerne på CeBIT vil merke noen av finessene i produktet, blant annet at de kan merke av spesielle interesseområder, og få tilsendt informasjon straks de kommer innen rekkevidde av en basestasjon, om begivenheter relatert til interessefeltet.

Lesswire har til hensikt å utvide LocalNavigator til også å omfatte Internett-aksess og en kalenderfunksjon som etter ønske vil kunne overføre informasjon direkte til brukerens personlige kalender på hånd-PC-en. Selskapet håper programvaren vil bli et standardinnslag ved flere messer.

Til toppen