Egen databaseprosessor til IBMs stormaskiner

IBM bygger igjen ut arkitekturen til stormaskiner, nå med egen prosessor for databaser.

IBM bygger igjen ut arkitekturen til stormaskiner, nå med egen prosessor for databaser.

Stormaskinarkitekturen til IBM kan være interessant å følge, blant annet fordi den kan forespeile hva som vil skje i framtiden lenger ned i maskinhierarkiet. IBMs løsninger for virtualisering, sikkerhet, systemovervåking og så videre, debuterte på stormaskiner.

Fredag kunngjorde IBM en utvidelse til arkitekturen til stormaskinene i den nyeste System z9-familien. Det dreier seg om «System z9 Integrated Information Processor», forkortet zIIP, som skal avlaste hovedprosessoren i kjøringen av databaser. IBM tror dette vil frigjøre kapasitet på hovedprosessoren, slik at kostnadene forbundet med å kjøre beslutningsstøtte, CRM og andre store forretnings- og bedriftssystemer, minsker.

IBM argumenterer også at det bidrar til økt sikkerhet å sentralisere databaser til en stormaskin, framfor å etablere midlertidige datasett og replikerte filer som sendes fram og tilbake i distribuerte systemer.

Jim Stallings, IBMs sjef for System z9, mener stormaskinen er «ideelt posisjonert» for å håndtere alle dataene til en bedrift. Han ser for seg at etter hvert som en datasentral legger inn flere tilganger til data, vil stormaskiner i stadig større utstrekning spille en kritisk rolle som en åpen men samtidig godt sikret nav for bedriftens data.

Omfordelingen av databaseoppgaver fra hovedprosessoren til zIIP håndteres av stormaskinens operativsystem z/OS. Den første databasen som tilpasses zIIP, blir IBMs egen DB2, nærmere bestemt IBM DB2 for z/OS V8.

zIIP med tilhørende programvare skal gjøres tilgengelig i løpet av året.

I 2004 lanserte IBM en annen type tilleggsprosessor for stormaskiner, zAAP, til både z9 og de eldre z990 og z890. zAAP står for «application assist processor»: Prosessoren avlaster hovedprosessoren for kjøring av Java-applikasjoner som WebSphere. Hensikten med avlastingen er den samme som for zIIP: Å frigjøre kapasitet på hovedprosessoren og øke den samlede systemytelsen, forenkle infrastrukturen og driften, og senke de totale kostnadene. En av faktorene til det siste er at IBM ikke krever ekstralisens når applikasjoner kjører på en zAAP: Lisensen beregnes utelukkende med utgangspunkt i hovedprosessoren.

IBM argumenterer med at tilleggsprosessorer for henholdsvis databaser og applikasjoner, gjør en stormaskin til et kraftig, integrert og oversiktlig system, som er konkurransedyktig på pris, ytelse og drift.

    Les også:

Til toppen