Egen tentamen for USAs nye «kyber-tsar»

Barack Obama har en kandidat til stillingen, men setter henne først på 60 dagers prøve.

Egen tentamen for USAs nye «kyber-tsar»

Barack Obama har en kandidat til stillingen, men setter henne først på 60 dagers prøve.

Et sentralt moment i valgkampen til USAs president Barack Obama var hans løfte om å innføre en ny stilling i presidentens nærmeste krets, som toppsjef for alt som har med IKT-sikkerhet å gjøre, en såkalt «kyber-tsar».

Nettmagasinet Nextgov skriver at Obama har utnevnt Melissa Hathaway til å lede en gransking av alt som foregår på det føderale plan innen kybersikkerhet. Hathaway har i dag ansvar for kybersikkerhet hos etterretningskoordinatoren ODNI, Office of the Director of National Intelligence. Hathaway får 60 dager på seg til å levere en rapport med en gjennomgang av alt som foregår innen kybersikkerhet i USAs sentrale forvaltning, vurdere strategien som ligger til grunn, og foreslå tiltak som kan gjennomføres på kort sikt for å rette opp de mest åpenbare manglene.

Nettmagasinets kilder sier at Hathaway sannsynligvis vil bli utnevnt til en nyopprettet toppstilling som øverste ansvarlig for USAs kybersikkerhet når hun har levert sin granskningsrapport.

I granskningsarbeidet vil hun kunne trekke på ressurser fra USAs nasjonale sikkerhetsråd (National Security Council), fra regjeringsmedlemmer og fra rådgivere innen utenrikspolitikk.

Obamas forgjenger, tidligere president George W. Bush, utnevnte Hathaway til leder for koordineringsorganet National Cyber Study Group, som spilte en ledende rolle i utformingen av Bush-regimets initiativ for omfattende nasjonal kybersikkerhet (Comprehensive National Cybersecurity Initiative). Dette initiativet har vært aktivt et års tid. Det har en tidsramme på fem år, og et samlet budsjett på 30 milliarder dollar. Hathaway er videre direktør for organet som koordinerer virksomheten i dette initiativet, Joint Interagency Cyber Joint Task Force.

Den nyutnevnte sjefen for USAs departement for innenrikssikkerhet (Homeland Security), Janet Napolitano, har gående en parallell granskning i sitt departement for å kartlegge kybersikkerheten på regjeringsnivå.

Obama sa allerede i juli i fjor at han ville utnevne en «nasjonal kyberrådgiver» som skulle rapportere direkte til presidenten, og at han ville sørge for at regjeringen hadde like godt grep om kybersikkerhet som om vern mot kjernefysiske og biologiske våpen.

Granskningen som Hathaway skal lede, skal antakelig løse et problem som Obamas rådgivere ikke ble enige om: Om ansvaret for kybersikkerhet skal fortsatt ligge under departementet for innenlands sikkerhet, eller om et atskilt kontor skal tildeles ansvar som i dag ligger under departementet.

    Les også:

Til toppen