Eget immunsystem i IBMs nye superserver

Et eget immun-nettverk med over 5.600 sensorer skal sørge for at superkraften i IBMs nye Unix-server med opptil 32 Power4-prosessorer, aldri svikter.

Den offisielle lanseringen av "Regatta" er i morgen. Lekkasjer i amerikansk presse gjør det mulig å danne seg et bilde av hva IBM vil lansere. Lekkasjene var beregnet på å ta noe av glansen fra lanseringen av Suns konkurrerende superserver Sun Fire 15000.

Det man vet om Regatta, er at den er IBMs første kommersielle Unix-maskin, altså en "eServer pSeries" med den nye Power4-prosessoren. I forhold til Power3-prosessorene som inngår i dagens pSeries, er Power4 fire ganger så rask, og bruker en tredel mindre strøm. En server med Power4-prosessoren kan følgelig gjøres dobbel så rask som med Power3-prosessoren, uten at strømforbruket økes.

Power4 er tilvirket etter en 130 nanometers prosess kalt CMOS 9S. Den består av to egentlige prosessorkjerner, og kjøres i 1 GHz. Den støtter feilkorrigerende minne, og har egne feilkorrigeringsrutiner for intern cache.

Typisk nok vektlegges strømsparing i forhåndsomtalen til Wall Street Journal, mens ny teknologi for økt pålitelighet dekkes hos ZDNet.

Strømsparing er svært aktuelt i USA, der størmprisene i California ventes å øke med over 60 prosent i år. Wall Street Journal siterer et tilfelle der en bedrift sparte 100.000 dollar i årlige strømutgifter bare ved å bytte til en mer moderne stormaskin. Dessuten innebærer strømgjerrighet ytterligere besparelser ved at man kan installere flere enheter i samme rom, og samtidig spare penger på avkjøling.

Ifølge ZDNet vil Regatta kunne lastes med opptil 32 prosessorer - den ledende pSeries 680 tar i dag 24 prosessorer.

Maskinen skal videre utstyres med et eget immunforsvar i form av et internt nettverk av over 5.600 sensorer. Dette nettet skal identifisere komponenter som er i ferd med å feile, sørge for å isolere dem, fordele arbeidsoppgavene over på andre redundante komponenter, og samtidig varsle driftsavdelingen om hva som er i ferd med å skje.

Blant nye pålitelighetsteknologier i dette nettverket nevnes:

  • Error Safeguard: Programvareproblemer sanses på et tidlig stadium, og det tas automatisk tiltak for å hindre spredning. Svikter en database, kan svikten isoleres til en enkelt prosess eller partisjon.
  • PCI Retry: I stedet for at hele serveren går i heng hvis PCI-bussen skulle la være å gjøre det den blir bedt om, vil feilen fanges opp, og operasjonen vil prøves igjen.
  • Memory Scrubbing: Her sjekkes for minnefeil som kan korrumpere data. Systemet merker seg hva slags data som er blitt korrupt, og hindrer at det blir brukt videre.
Til toppen