BEDRIFTSTEKNOLOGI

Eget selskap skal spore norske matvarer

Private interesser står klare til å overta det norske prosjektet for sporing av matvarer.

27. sep. 2010 - 11:35

Siden i fjor høst har tre departementer – Helse- og omsorg, Landbruk og Fiskeri- og kyst – gått samen med private interessenter om prosjektet eSporing, som skal gi Norge en nasjonal elektronisk infrastruktur for sporing av mat. Løsningen utvikles av Ergogroup.

På Ergogroups store kunde- og partnerarrangement IT-tinget i Tønsberg i forrige uke, opplyste landbruksminister Lars Peder Brekk at det nå er opprettet et interimstyre i et selskap som skal overta og drive systemet når det blir ferdig neste sommer.

Ifølge statsråden vil det da være slutt på myndighetenes direkte rolle. Prosjektleder Astrid Karlsen i eSporing opplyste på det samme arrangementet at myndighetene sannsynligvis ikke vil ha direkte eierskap i løsningen som delvis er utviklet med offentlige midler.

Begrunnelsen er at prosjektet hele tiden har vært drevet som en «nasjonal dugnad» mellom myndighetene og næringslivet, som det heter i en brosjyre (pdf, 8 sider) utgitt i mai i fjor.

– Det er bedriftene selv som eier dataene, og det er som må ha ansvaret. Aktørene mer med på frivillig basis. Det er ikke mulig å tvinge noen til å være med, presiserer Karlsen.

Målet er selvfølgelig å få så mange med som mulig. Ordningen skal også omfatte importert mat.

Bakgrunnen for prosjektet er tragedien med e-coli-infisert kjøttdeig i 2006, som førte til ett dødsfall og 18 alvorlige sykdomstilfeller. Kjøttdeig for 60 millioner kroner måtte destrueres. Bransjen ble dessuten rammet av en periode med sviktende forbruk av kjøtt.

Ifølge Karlsen skal det framtidige «eSporing AS» ha to formål. Myndighetene skal kunne kontrollere at matvarer spores på tilfredsstillende vis i alle ledd i verdikjeden, altså ideelt sett fra den enkelte gris til den enkelte kotelett på en forbrukers tallerken. Samtidig skal sporingen ikke bare redusere den økonomiske risiko hos aktørene i verdikjeden: Den skal også være en lønnsom investering for dem.

– Det er altså snakk om både $poring og §poring, sier Karlsen. – Mat skal kunne spores gjennom verdikjeden, både framover og bakover. Systemet skal understøtte arbeidet med å finne kilden til utrygg mat. Aktørene skal også kunne bruke systemet til å utvikle verdiøkende tjenester, for eksempel knyttet til opprinnelsessted eller bærekraftighet.

Det elektroniske systemet skal muliggjøre sporing gjennom flere verdikjeder samtidig. Det skal kunne framskaffe informasjon som blant annet kopler vareflyt mot sykdom, geografi og tid, og gi allment bedre logistikk og effektivisering.

Et sentralt poeng, er at man ikke bare skal kunne spore utrygg mat. Man skal også, i en krise, med sikkerhet kunne si hvilke partier som er hevet over mistanke.

– I sommer måtte amerikanske produsenter tilbakekalle 500 millioner egg fordi de kunne inneholde salmonella. Usikkerhet om maten er trygg, fører til kostbare tiltak… Store verdier er gått tapt, samtidig som mange personer er blitt alvorlig sjuke, poengterte statsråd Brekk i sitt foredrag.

Karlsen tror esporing vil føre til bedre økonomi i daglighandelen.

– Det kastes mye frukt og grønt fordi man ikke styrer hvor lenge varer lever i butikk. Elektronisk sporing kan fortelle hvilke partier må legges ut til salg først, og hvilke som tåler lagring mer. Dette kan gi enorme besparelser, samtidig som det løser et etisk problem.

Løsningen til Ergogroup er formet som et informasjonsnav, der alle kan levere data i formen som passer dem best. Systemet omformaterer data slik at det kan behandles av andre aktører, og verifiserer løpende mot offentlige registre. Poenget med denne verifiseringen er å sikre at alle matvaretyper, adresser og så videre registreres korrekt.

Databasen i bunn er fra Oracle. Novell har levert løsningen for tilgangskontroll, som skal sørge for at alle aktører får tilgang til nøyaktig det de trenger av informasjon, verken mer eller mindre. Det norsk Veritas har vært sentral i kravspesifikasjon og kvalitetssikring av løsningen.

En demoutgave av løsningen ble presentert for hundre aktører i mai i år. Det er kjørt pilotprosjekter innen rødt kjøtt, frukt og grønt, korn, fisk, samt melk og meieriprodukter.

– Vi er nå inne i fase 2, ferdigstillelse, som skal avsluttes i begynnelsen av november. Da starter fase 3, som er en testfase i drift med utvalgte brukere, sier Karlsen.

Den avgjørende milepælen er 1. juli 2011. Da skal aktørene i matbransjen, gjennom «eSporing AS», overta eierskapet til systemet full ut.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.