Eidsvoll er nøkkelen

PC-Systemers videre ekspansjon vil i stor grad skje ved ulik bruk av Eidsvoll-komponenter i ulike markeder. De nærmeste to årene har selskapet en gyllen ekspansjonsmulighet. Spørsmålet er om Scharning, Boasson og Thommesen klarer å utnytte mulighetene.

Etter offentliggjøringen av "Prosjekt Eidsvoll" har PC-Systemer vært lite konkrete på hva de ønsker å gjøre med programkoden fra prosjektet. Det er kjent at selskapet vil benytte Eidsvoll-teknologien til å utvikle nye produkter, og at Rubicon på sikt vil være basert på Eidsvoll-teknologi, men særlig konkret har selskapet ikke vært.

I sommer ble så Rubicon Sales Office lansert og denne uken så vi lanseringen av Rubicon Netthandel og Rubicon Mobile Office. Anvendeligheten av programkoden som er utviklet under prosjekt Eidsvoll er altså i ferd med å bli synlig for både kunder og eiere.

Spørsmålet blir hvor veien går videre.

De siste månedene - spesielt i forbindelse med at Christian Thommesen tok over som styreformann - har selskapet snakket mye om fremtidig vekst. Uttalelsene har imidlertid vært så upresise og generelle at det eneste utenforstående har kunnet trekke ut av dem er at PC-Systemer vurderer en geografisk ekspansjon, og en ekspansjon inn i nye nisjer i Norge.

Denne ekspansjonen er trolig nært knyttet kommersialiseringen av Eidsvoll-teknologien. I fjor sommer opprettet PC-Systemer datterselskapet Component Solutions AS. Dette selskapet skal markedsføre og selge Eidsvoll-komponenter og konsulenttjenester tilknyttet bruk av Eidsvoll.

- Vi kan for eksempel velge å selge Eidsvoll-komponenter til andre programvarehus i Norge eller utlandet, eller vi kan selge de til systemintegratorer. Videre er noe av hensikten med Component Solutions at vi kan selge programkomponenter direkte til sluttbruker, forteller adm.dir Tom Scharning i PC-Systemer.

Scharning ønsker ikke å komme med konkrete eksempler, men innrømmer at det er fullt mulig å selge komponenter til Visma, som selskapet så kan bruke i sine egne applikasjoner. Likeledes kan det være aktuelt å selge komponenter til systemintegratorer. Norske eksempler på slike selskap kan være Merkantildata Applikasjon, eller EDB ASA

En indikator på utviklingen i prosjekt Eidsvoll er at PC-Systemer fortsetter rekrutteringen av utviklere og programmerere, selv om stadig flere programkomponenter under Eidsvoll er ferdigutviklet.

I relasjon til PC-Systemers ønske om å ekspandere internasjonalt har enkelte aktører kommentert at det kan vise seg meget risikofylt å innta nye markeder med programvare utviklet for norske forhold. At Rubicon fungerer godt i det norske markedet, er overhodet ingen garanti for at man kan slå igjennom i verken Sverige, Tyskland eller mer fjerntliggende land.

Hovedpoenget i en slik kritikk er at PC-Systemer vil måtte ta på seg betydelige utviklingskostnader, og samtidig investere i markedsføring i et meget konkurranseutsatt marked.

Også her ser det ut til at Eidsvoll-teknologien er nøkkelen til å forstå PC-Systemers ekspansjonsplaner.

Slik programvaren er utviklet trenger ikke PC-Systemer å ekspandere utelukkende med programvaren Rubicon. Component Solutions kan selge eller lisensiere bort Eidsvoll-teknologi til programvarehus eller løsningsleverandører i utlandet.

Dermed har PC-Systemer meget stor fleksibilitet når en internasjonalisering skal gjennomføres.

I noen tilfeller vil PC-Systemer velge å kjøpe opp etablerte lokale aktører med foreldet teknologi, beholde merkenavnet og oppgradere applikasjonene med Eidsvoll-teknologi. Dersom de ikke har ressurser til en slik ekspansjon, ikke vil ta risikoen, eller et kjøp vil være for dyrt, kan selskapet i stedet selge koden, og overlate til det utenlandske selskapet å pakke den inn i sine produkter.

Det er trolig langs disse linjer selskapets ledelse og styre nå tenker. Men selskapet har ikke veldig god tid. PC-Systemer har vært tidlig ute med utviklingen av Eidsvoll-teknologien, men andre følger etter.

Ifølge Tom Scharning har man i dag et tidsvindu på 18-24 måneder før selskapets konkurrenter kan dukke opp med sin egne objektbaserte komponenter.

Eidsvoll-teknologien gir PC-Systemer et meget godt vekstpotensial. Det gjenstår å se hvor flinke de er til å utnytte dette potensialet.

Til toppen