Eiendomsnett fyrer løs mot Aftenposten

Orkla-eide Eiendomsnett klager Aftenposten inn for Konkurransetilsynet for andre gang på under ett år. Nå hevder nettaktøren at Aftenposten blokkerer enhver annonse-tilgang i avisen.

Konkurransetilsynet ber Aftenposten for andre gang gjøre rede for en annonsenekt i avisen. Internettselskapet Eiendomsnett er denne gang forbannet fordi de mener å ha blitt stengt ute fra hele avisen, ikke bare eiendomsseksjonen som i fjor høst.

Tilsynet avviste den første klagen som ble sendt i september i fjor. Myndighetene fastslo den gang at Aftenposten står fritt til å velge sine forretningsforbindelser, og begrunnelsen for henleggelsen var først og fremst at det foreligger alternative mediekanaler å annonsere i.

Men Einar Hope og hans kumpaner viste óg til at Eiendomsnett hadde muligheter til å annonsere i andre seksjoner i Aftenposten.

Den nye saken har oppstått fordi selskapet nå mener seg totalt utestengt fra avisen. Konkurransemyndighetene ber Aftenposten gjøre rede for bakgrunnen for nekten og hvorfor den er iverksatt. Dessuten blir det bedt om en forklaring på hvorfor Eiendomsnetts annonser skiller seg fra annonsene til andre konkurrenter, som for eksempel Meglernett.

I tillegg tar konkurransemyndighetene en full runde når det gjelder kartlegging av markedet for boliger og eiendommer både på avis, Internett, tekst-TV o.l. De ber avisen om omsetning, definering av konkurrenter, geografisk kartlegging av nedslagsområde, markedsandel og kunder.

Annonsedirektør Pål Øverby i Aftenposten synes det er merkelig at Eiendomsnett har klaget på nytt.

- Ingenting endret seg siden første runde. Aftenposten har fått fastlått at vi velger våre forbindelser selv. Det er i utgangspunktet åpent å annonsere for alle, så lenge de ikke er i direkte konkurranse med vår virksomhet i de seksjonene det dreier seg om. Vi rendyrker bolig- og eiendomsseksjonen, bilseksjonen og liknende, sier han.

Han avviser at eierskapet fra konkurrerende Orkla, som eier 37 prosent i Eiendomsnett, blir tatt med i vurderingene og viser til at Orkla Media, A-pressen og andre konkurrenter jevnlig får annonsere i avisen.

- Hvis slike annonsører direkte konkurrerer med vår virksomhet, blir de henvist til vanlige tekstsider. Men så kommer innholdsvurderingen. Hvis det er en tekst i annonsen som direkte utfordrer vår stilling og sier at man heller bør annonsere hos annonsøren enn i Aftenposten, tar vi med det i beregningen, sier Øverby.

Administrerende direktør Geir Normannseth i Eiendomsnett synes det er drøyt å hevde at ingenting har endret seg:

- Vi er nylig blitt totalnektet i hele Aftenposten i forbindelse med en annonsekampanje. Gjennom vårt mediebyrå MediaCom prøvde vi blant annet å få plassert annonser både i Aftenposten og VG. Vi ble først nektet i VG også, men fikk annonsere etter hvert - uten at det nødvendigvis har noen sammenheng med Aftenposten-saken. Vi bestilte på førstesiden pluss økonomiseksjonen i Aftenposten, hevder Normannseth.

Det har ikke lyktes digi.no å få tak i kundekontakt i mediebyrået MediaCom/SMC for en bekreftelse av disse opplysningene.

- Teksten på annonsen var forsåvidt ikke utfordrende i forhold til Aftenposten, hevder Eiendomsnett-direktøren. - "Din neste bolig finner du på Internett", skrev vi. Det handler om å foreta krysskjøringer i forskjellige medier for å oppnå kontakt med idealkjøperne, det er noe de fleste vet. Det er ikke snakk om å kjøre i kun én mediekanal som avis. Vi ser på dette som et trekk fra Aftenposten for å beskytte sin elektroniske satsing. De setter opp én markedsmakt i forhold til ulike allianser og de ulike markedskanalene de besitter, mener han.

- Kardinalspørsmålet er hvordan Aftenposten håndhever sin markedsmakt. Vi mener å ha klare bevis for at de misbruker den. Det er dét som er ganske så betenkelig med det hele. Med en sånn politikk, tar man fra forbrukerne retten til å velge, hevder Normannseth.

Aftenposten har fått frist til 1. juni på å besvare den nye henvendelsen fra Konkurransetilsynet.

Parallelt med denne saken vurderes også de konkurransemessige forholdene rundt Aftenpostens oppkjøp av 50 prosent av aksjene til tekst-TV/internettselskapet Net 2 Interaktiv, som eies av TV 2.

Til toppen