Eikelands erstatter i Telecomputing er funnet

Etter at Jostein Eikeland har holdt sjefsstolen hos ASP-leverandøren varm i noen måneder trekker han seg nå tilbake til strategiarbeidet i selskapet.

Etter at Jostein Eikeland har holdt sjefsstolen hos ASP-leverandøren varm i noen måneder trekker han seg nå tilbake til strategiarbeidet i selskapet.

Jostein Eikeland fratrer som administrerende direktør i Telecomputing. Dette kommer ikke som noen stor overraskelse.

Eikeland var en av de opprinnelige gründerne og kom midlertidig inn igjen som sjef da Jan Egil Rydningen etter kort tid forlot sjefsstolen hos ASP-leverandøren igjen.

Styret i selskapet har nå utpekt amerikaneren Jason Donahue som ny administrerende direktør. Donahue kommer fra blant annet Cap Gemini hvor han har vært visekonsernsjef og markedsansvarlig for Telecom, Media & Networksområdet. Den nye sjefen skal tiltre stillingen allerede den 1. november.

Eikeland vil beholde stillingen som strategiansvarlig i selskapet.

Donahue har erfaring fra deltagelse i etableringen av Telesphere for sin tidligere arbeidsgiver ADC Telecommunications. Telesphere leverer e-commerce løsninger for telekommunikasjonsselskaper.

Han har tidligere også vært med på å lansere tilsvarende løsninger gjennom selskapet Beechwood. Beechwood ble etter halvannet år solgt til Cap Gemini.

-Jeg ser med entusiasme frem til å arbeide sammen med de ansatte i Telecomputing. Vi skal sørge for å gi våre kunder de best mulige løsningene de forventer og fortjener. Samtidig skal vi gi våre aksjonærer en respektabel avkastning på deres investering, sier Donahue i en pressemelding fra selskapet.

- Telecomputing og hele ASP-bransjen har på kort sikt en stor utfordring i å skape et marked for løsningene i USA. Samtidig er selskapet i en strategisk posisjon til å nyte godt av en slik markedsutvikling. Jeg er overbevist om at selskapet er posisjonert til å kunne utnytte sine kunnskaper i flere retninger og at vi derfor på sikt kan bygge et verdensledende selskap med høy vekst. Telecomputing har operasjonell erfaring, et teknologisk forsprang, etablerte partnere og dedikerte ansatte vi kan bygge videre på, avslutter Donahue.

Til toppen