Einar Førde har dårlig tid

De verdiene som er bygget opp i NRK gjennom flere tiår kan vanskelig videreutvikles uten at NRK får lov til å opptre fullt ut som en kommersiell aktør. Det krevet at Einar Førde tar et solid oppgjør med sine eiere, og da har han dårlig tid, kommenterer finansredaktør Jørgen Christiansen.

De verdiene som er bygget opp i NRK gjennom flere tiår kan vanskelig videreutvikles uten at NRK får lov til å opptre fullt ut som en kommersiell aktør. Det krevet at Einar Førde tar et solid oppgjør med sine eiere, og da har han dårlig tid, kommenterer finansredaktør Jørgen Christiansen.

Norske skattebetalere og tv-tittere har gjennom flere tiår bygget opp betydelig kompetanse, en solid markedsposisjon og dermed betydelige verdier i NRK. Disse verdiene er bygget opp i en periode hvor selskapet har vært rimelig godt beskyttet mot konkurranse på tv-området.

Gjennom de siste ti til femten årene har denne beskyttelsen blitt stadig svakere, og med innføringen av digital-tv er den helt fjernet.

Den samme teknologiske utviklingen vanner ut dagens kanalbegrep. Dagens finansiering av tv-kanalene til NRK blir altså på sikt en finansiering av et produksjonsmiljø for tv-program.

Begrunnelsen for dagens finansieringsform finner vi i kulturpolitiske målsetninger som det synes å være bred politisk oppslutning om. Vi har tidligere påpekt at det er meget tvilsomt om de aktuelle politiske målene nåes mest effektivt ved å støtte et enkeltstående produksjonsmiljø. Det skyldes i all hovedsak at kanal-begrepet vil bli sterkt utvannet ved innføringen av digital-tv.

Samtidig utelukker finansieringsformen effektivt at selskapet kan ta betalt direkte fra sine seere og den utelukker at NRK kan reklamefinansieres.

Dette skyldes delvis at dagens finansiering begrunnes med at selskapet skal ha andre mål med sin virksomhet enn å lage program som skaffer flest mulig seere til annonsørene. Dernest vil det ikke være rimelig for TV2 og andre aktører å måtte konkurrere med en tungt subsidiert statsinstitusjon om annonsekroner og tv-seernes betalingsvillighet.

Einar Førde tror fremdeles det kan la seg gjøre å være både subsidiert av fellesskapet og ha full kommersiell frihet. Der tar han feil og det bør han innse så snart som mulig.

Da står Førde overfor et vanskelig valg. Enten må ha på sikt gi fra seg subsidiene og konkurrere på like vilkår med andre norske og internasjonale aktører, eller så må han ta farvel med tanken om reklameinntekter og brukerbetaling og fokusere på å utvikle et effektivt produksjonsmiljø for tv-program som utelukkende jobber for å tilfredsstille kulturpolitiske mål.

Vi mener som sagt at tanken om et enkeltstående produksjonsmiljø som sikrer produksjon av nyheter, underholdning og allmenndannende tv-program er forfeilet i en digital verden.

Mens Einar Førde jobber for milliardsubsidier til digital kringkasting, fortsatte lisensinntekter og inntekter fra kommersiell virksomhet mister han seeroppslutning og sentrale medarbeidere. Siste mann ut(!) er NRK-veteranen Arne Wam som etter en kombinert tenkepause og sydenferie fant ut at dagens rammebetingelser gjorde det umulig for ham å gjøre jobben sin.

Han gikk på dagen.

Om Einar Førde fortsetter som han stevner vil han ødelegge betydelige verdier som er bygget opp og finansiert av norske skattebetalere og tv-seere gjennom flere tiår. Han har ikke all verdens tid på seg før han enten må snu, eller velge å gå han også.

Til toppen