eInfrastruktur gir bedre forskning

Millioninvestering i dataløsninger i 2007 har allerede gitt norske forskere et konkurransefortrinn.

eInfrastruktur gir bedre forskning
(Bilde: Per Ervland)

Millioninvestering i dataløsninger i 2007 har allerede gitt norske forskere et konkurransefortrinn.

I 2007 investerte Forskningsrådet 70 millioner kroner i en elektronisk infrastruktur for forskning, som går under det forkortede navnet eInfrastruktur.

Mye av forskningen som pågår i dag krever elektronisk behandling av store datamengder, og i mange tilfeller går behovet langt utover hva som er mulig å få til på en enkeltforskers egen PC.

eInfrastruktur er en tjeneste som inkluderer regneressurser, ressurser for lagring av store datamengder, høyytelse digital kommunikasjon og programvaresystemer. Disse blir tilgjengeliggjort for forskere innen forskjellige fagfelt, for eksempel til forskere som jobber med avansert klimaforskning.

Nå viser en internasjonal evaluering at satsingen er vellykket, og at den allerede har gitt norske forskere et konkurransefortrinn i forhold til forskere i andre land.

Forskningsrådet har organisert evalueringen, men evalueringskomiteen har bestått av internasjonale eksperter:

  • Professor Ronald Perrott (Leder), School of Computer Science, Queen’s University Belfast.
  • Dr. Robert Pennington, National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois.
  • Professor Edward Seidel, Center for Computation and Technology, Louisiana State University.

Selv om komiteen gir satsingen gode skussmål så langt, påpeker den at det norske konkurransefortrinnet er avhengig av kontinuerlig fremtidig finansiering for å kunne holde følge i utviklingen av teknologi og brukerbehov.

De har også forslag til hvordan eInfrastrukturen bør forbedres:

  • styrket ledelse av den nasjonale infrastrukturen for å utvikle en mer enhetlig nasjonal strategi,
  • en mekanisme for å fremskaffe et mer forskerdrevet beslutningsgrunnlag for strategiutvikling og investeringer,
  • en reorganisering av eVITA-programmets eksisterende utvalgsstruktur for håndtering av drift, promotering og videreutvikling av infrastrukturen.

Den norske satsingen på eInfrastruktur er organisert gjennom Forskningsrådets program for infrastruktur, teori og anvendelser (eVita-programmet) og koordinert av UNINETT Sigma i samarbeid med fire universiteter, samt Meteorologisk Institutt.

Les mer om eInfrastruktur-satsingen på Forskning.no.

Til toppen