eKoordinator Sandvik: - KS må selv ta IT-ansvar i kommunene

eKoordinator Tore O. Sandvik mener ordførere som ikke setter IKT og bredbånd høyt oppe på den politiske agendaen ikke gjør jobben sin. Kritikken fra Kommunenes Sentralforbund besvares med at de bør ta ansvar, ikke bare klage og syte.

eKoordinator Tore O. Sandvik mener ordførere som ikke setter IKT og bredbånd høyt oppe på den politiske agendaen ikke gjør jobben sin. Kritikken fra Kommunenes Sentralforbund besvares med at de bør ta ansvar, ikke bare klage og syte.

Kommunenes Sentralforbund (KS) kom med hard kritikk av Grete Knudsens og regjeringens IT-politikk i digitoday.no tirsdag. KS mener at regjeringens mål innenfor bredbåndspolitikken er altfor ambisiøse, og at regningen legges i hendene på kommunene. Dette skjer i en kommuneøkonomi som allerede er svært trang, poengterte KS.
Les mer om kritikken fra KS: Advarer mot Grete Knudsens bredbåndspolitikk

Dette, frykter KS, kan føre til et klasseskille blant kommunene: Mellom de som har og de som ikke har ressurser til å sikre alle en skikkelig infrastruktur.

Statssekretær Tore O. Sandvik, som også er regjeringens eKoordinator, mener kritikken er uberettiget.

- Det er flere eksempler på kommuner som ikke har mye penger, men som likevel er helt i ledelsen i IT-sammenheng i såvel nordisk som global målestokk, sier Sandvik. Han mener også at KS ikke har vært sitt ansvar bevisst i forhold til kommunene, og at de har gjort for lite til å hjelpe kommunene innen IKT.

- Der man har lykkes har det vært kommunepolitikere som har satt IKT på dagsorden, eller det er ildsjeler i byråkratiet som har stått på, sier Sandvik til digitoday.no.

Han mener at alle kommunepolitikere, som folkevalgte, har et ansvar å sørge for at kommunen er godt rustet til å møte utfordringene som ligger i samfunnsutviklingen.

- De ordførerne som ikke tar ansvar på IKT-området gjør rett og slett ikke jobben sin. Det holder ikke å si at man ikke har penger, mener Sandvik.

Grete Knudsens såkalte eKoordinator er også bekymret for den plassen IKT og bruk av ny teknologi har i samfunnsdebatten.

- Jeg kunne godt tenkt meg at det hadde vært mer diskusjon rundt IT-politikken. Det er lite politisk debatt om disse tingene, selv om det er særdeles viktig, sier Sandvik som også retter en pekefinger til media, som etter hans mening har vært altfor lite opptatt av IT.

- Kommunene kommer til å forstå at dersom de ikke ser på Internett som en mulighet, så kommer det veldig fort til å bli en reel trussel, sier Sandvik.

Til toppen