Ekspansiv EDB mot børs

EDB er flere skritt nærmere børsnotering etter at spredningssalget av RGIs aksjepost ble betydelig overtegnet. Også den rettede emisjonen mot de ansatte i selskapet har gått bra, og nå retter selskapet et ekspansivt blikk mot et nytt liv på Oslo Børs.

EDB er flere skritt nærmere børsnotering etter at spredningssalget av RGIs aksjepost ble betydelig overtegnet. Også den rettede emisjonen mot de ansatte i selskapet har gått bra, og nå retter selskapet et ekspansivt blikk mot et nytt liv på Oslo Børs.

Etter at fusjonen med Merkantildata falt i fisk, har EDB ASA tatt opp igjen planene om notering på Oslo Børs' SMB liste. Merkantildata hadde opsjon på 30 prosent av aksjene fra Aker RGI, men unnlot å benytte denne etter at fusjonsplanene ble skrinlagt. Det er disse aksjene - 5,6 millioner i tallet - som nå er benyttet i EDBs spredningssalg.

Spredningssalget er foretatt til kurs 12 kroner per aksje, og salget er blitt betydelig overtegnet. I tillegg til spredningssalget er det foretatt en emisjon blant de ansatte på totalt 868.400 aksjer. Pengene fra emisjonen vil trolig benyttes til å betale for den ekspansive vekststrategien EDB ASA har lagt opp til.

- Vi planlegger å vokse fort, og dette vil naturlig nok ikke bare være organisk, sier administrerende direktør i EDB, Eivind Kinch, til digi. Kinch sier at den organiske veksten i inneværende år er beregnet til rundt ti prosent.

- Utover dette kommer eventuelle kvantesprang i form av oppkjøp, sier Kinch, som - selv om selskapet i dag har en solid egenkapital-posisjon - regner med å gjennomføre flere emisjoner for å få utløp for sine ekspansive planer.

EDB er som mange andre norske IT-selskaper interessert i å kjøpe opp mindre norske IT-selskaper med solid kompetanse. At EDB ikke er alene om beinet, ser ikke ut til å bekymre Kinch.

- Vi skal ha tak i selskaper som har stagnért og som er på utkikk etter en partner de kan utvikle seg videre med. Jeg tror vi vil bli sett på som ganske attraktive for denne type virksomheter, sier Kinch som på litt lengre sikt også vil vurdere ekspansjon utefor landets grenser.

- I første rekke gjelder dette Norden, som vi definerer som vårt hjemmemarket, avslutter Kinch

Til toppen