Eksperter er skeptiske til personvernet i IE6

IT-sikkerhetsfolk peker på at personvernstandarden P3P i seg selv er kontroversiell, og at det er uklart hvordan P3P faktisk vil tillempes i Microsofts nye nettleser IE6.

Microsoft har kunngjort at versjon 6 av deres nettleser Internet Explorer vil utstyres med personvernstandarden P3P (Platform for Privacy Preferences) fra World Wide Web Consortium. Denne versjonen vil leveres som en integrert del av Windows XP. P3P krever at du innstiller din nettleser på hva slags opplysninger du vil verne om, og hvilke du vil distribuere fritt. En webtjeneste som ikke støtter P3P vil hindres fra å samle opplysninger fra deg. En tjeneste som støtter P3P kan ikke samle mer enn det brukeren har gitt tillatelse til.

De første protestene mot P3P kom allerede i juni i fjor, da Electronic Privacy Information Center (EPIC) offentliggjorde sin rapport "Pretty Poor Privacy: An Assessment of P3P and Internet Privacy". Kritikken i denne rapporten kan sammenfattes slik:

  • P3P legitimerer unødvendig innsamling av personopplysninger.
  • P3P sikrer ikke hevdvunne prinsipper innen personvern, blant annet fordi den gir ikke brukeren innsyn eller mulighet til å redigere personopplysninger som andre tar vare på
  • Det er lite som tyder på at P3P kan bedre brukernes personvern
  • Det bør heller satses på teknologi som både sikrer innsynsrett og bidrar til å minimalisere oppsamling av personopplysninger

Ifølge teknologisjef Håkon Wium Lie i Opera Software AS betraktes P3P jevnt over som en omdiskutert kompromissløsning. Det bekreftes overfor digitoday.no av andre som ikke ønsker å stå fram under fullt navn.

Den mer spesifikke kritikken mot Microsofts tillempning av P3P i IE6 går vesentlig på to forhold. Det ene er at Microsoft i sin foreløpige implementasjon ser ut til bare å støtte en svært begrenset del av P3P-standarden. Det andre er at veldig mye avhenger av hva slags standardinnstillinger IE6 utstyres med for P3P, om de er svært restriktive eller svært åpne. Sikkerhetsfolk peker på at jevne brukere svært sjelden går inn i programvare for å foreta detaljjusteringer. Hvis IE6 er slapp, ser man for seg at P3P gir støtet til automatisert innsamling av personopplysninger på en rekke nettsteder som hittil ikke har gjort det, og at man følgelig får dårligere personvern, i strid med den uttalte hensikten med P3P.