Eksperter tror Sun taper mot Microsoft

Juridiske eksperter tror dommeren vil måtte avvise Suns innledende krav mot Microsoft, og at Sun også vil tape på sikt.

Juridiske eksperter tror dommeren vil måtte avvise Suns innledende krav mot Microsoft, og at Sun også vil tape på sikt.

Wall Street Journal har sammenfattet synspunktene til tre anerkjente eksperter i amerikansk selskapsrett, professor George Priest fra Yale, professor Andrew Gavil fra Howard og professor Robert Lande fra University Baltimore. I forrige uke var det en tre dagers høring i anledning Suns krav om at Microsoft øyeblikkelig må distribuere en ajourført Java virtuell maskin i Windows.

Les også

Det er enighet om at dommer Frederick Motz virker sympatisk innstilt mot Sun. Men dommeren har antydet at Sun ikke har lykkes i å bevise at Microsofts manglende distribusjon av ajourført Java påfører Sun umiddelbar og uopprettelig skade. Dette er vilkåret loven setter for å imøtekomme Suns krav om et øyeblikkelig pålegg til Microsoft. Pålegget kan bare gjøres varig dersom det følges opp som krav i Suns søksmål mot Microsoft, som vil behandles i sin fulle bredde på et seinere tidspunkt.

Altså er det sannsynlig at dommeren må avvise Suns umiddelbare og kortsiktige krav.

Dommer Motz antydet en utvei for Sun. Det er å dele søksmålet i to, et med krav om permanent påbud om at Windows skal inneholde oppdatert Java, og et annet for et erstatningskrav. Da kan et påbud om Java i Windows behandles før man går over til erstatningssøksmålet.

Problemet for Sun er at en anke mot et permanent påbud får oppsettende virkning, i motsetning til en anke mot et midlertidig påbud. Selv om Sun skulle få medhold i et permanent påbud, kan Microsoft utsette virkningen av den gjennom en anke, og så sørge for å trenere den videre saksbehandlingen så mye som mulig. Hvis Sun deler sitt søksmål, vil Microsoft ha gode argumenter for at eventuelle kjennelser må falle noenlunde samtidig, og det er duket for suksessive anker.

Mens dommer Motz virker sympatisk innstilt overfor Sun, vil en ankeinstans være mer tilbøyelig til å bygge på kjennelsen til Colleen Kollar-Kotelly i myndighetenes store monopolsak, der Suns krav om Java i Windows ble implisitt avvist, mener ekspertene. De peker på at trenering og anker var en viktig årsak til at Microsoft greide å vri seg ut av den opprinnelige straffeutmålingen, som gikk ut på at Microsoft skulle deles i to gjensidig uavhengige selskaper, og at Microsoft sannsynligvis vil lykkes med en tilsvarende taktikk overfor Sun.

For Microsoft er saken nemlig klinkende klar: Sun har hatt en dårlig markedsstrategi for Java, og har ikke vunnet den knusende seieren de hadde forestilt seg. I stedet for å kjempe med ærlige midler i markedet, går de rettens vei for å tvinge hovedkonkurrenten til å distribuere deres eget produkt. Dette kravet er "uten presedens, uhørt, og uten basis i lovverket", ifølge Microsofts juridiske talsperson Jim Desler.

Til toppen