Ekspertrapport sier nei til fiber i Statnettkablene

Men løpet er ikke kjørt.

Ekspertrapport sier nei til fiber i Statnettkablene
Selv om ekspertene sier nei til fiber i strømkabler til utlandet, vil Statnett sjekke om andre vil være med å finansiere slike løsninger. Bilde: Nexans

For teknisk krevende og ikke lønnsomt.

Slik konkluderer Nexia sin ekspertrapport til Statnett om å legge fiber sammen med nye utenlandskabler.

Men løpet er ikke kjørt for de son ønsker seg denne løsningen.

Les mer:

Utenlandskabel uten fiber, men det er ikke for sent 

Alle venter spent på fiberrapporten 

Nå snakker Statnett med Tyskland og Storbritannia om fiber på havbunnen 

Sjekker finansiering

Denne saken handler om både overvåking og den gryende nye datasenterindustrien.

Mye av dagens datatrafikk går gjennom Sverige, hvor skeptikere mener de svenske innsynsreglene gjør det for risikabelt å la sensitive data gå den veien til og fra kontinentet.

Nye datasentre krever mer kapasitet, og utbyggerne ønske seg alternativer med mørk fiber uavhengig av Telenor som anklages for å holde et for høyt prisnivå.

Les også: Datasentre skaper mange arbeidsplasser

Press

Statnett opplever et økende press for å legge fiber samtidig som det bygges nye strømforbindelser til Tyskland og Storbriannia.

Den statlige virksomheten var i utgangspunktet negativ til fiber. Det ble sett på som et fordyrende tillegg utenfor virksomhetens kjerneområde.

Og hva hvis det skjer et fiberbrudd - man kan ikke uten videre skru av strømmen for å utbedre feilen.

Derfor ba Statnett om en ekstern vurdering av slike løsninger.

Les gjerne: Reketråler sagde over sjøfiber med jernsag

Bedre alene

Her har Nexia sett på de økonomiske og tekniske utfordringene rundt installasjon og drift av en fiberkabel sammen med Nordlink-kabelen mellom Norge og Tyskland, og NSN Link-kabelen mellom Norge og Storbritannia.

Rapporten fastslår at det å legge en fiberkabel sammen med Statnetts strømkabler til Tyskland og Storbritannia er teknisk krevende og ikke lønnsomt sett opp mot andre alternativer i dagens marked.

Eksisterende og potensielle frittstående fiberkabler har ifølge rapporten mindre risiko og bedre lønnsomhet.

Fiber i kombinasjon med Statnetts strømkabler vil derfor kreve full finansiering av andre enn Statnett, inkludert investeringer, driftskostnader og risikodekning.

Les også: Nytt filsystem garanterer mot datatap etter krasj

Ny frist

Statnett vil nå undersøke om det finnes interesse i markedet for å være med på slike investeringer.

– Vurderingene rundt et potensielt fiberprosjekt skal etter planen være avsluttet innen utgangen av 2015. Endelig beslutning vil tas av involverte partnere og kreve godkjennelse fra relevante myndigheter, skriver Statnett på egen hjemmeside.

Les denne: – Hadde vi visst hvor stort Altibox ville bli, hadde vi ikke våget å starte

Hovedfunnene i rapporten:

  • Grunnet den lange distansen er man avhengig av fiberkabel med aktiv signalforsterkning. Denne teknologien har aldri blitt brukt i kombinasjon med strømkabel av denne typen før.
  • Lønnsomheten er negativ for alle analyserte alternativ. Det finnes allerede totalt fire fiberkabler til Danmark og Storbritannia, og nye fiberkabler vil i utgangspunktet ikke være konkurransedyktige med disse, gitt forventet markedsutvikling.
  • En egen fiberkabel over Skagerrak til Danmark, og videre via land, har bedre lønnsomhet enn fiber kombinert med Nordlink-kabelen.
  • Det er risiko for forsinkelser og økte kostnader knyttet til installasjon, drift og reparasjon for fiber i kombinasjon med strømkabel.
  • Hele eller deler av en potensiell fiberinvestering må sikres fra tredjepart for at det skal være mulig å sikre lønnsomhet.

Så du denne? Skjøt i stykker fiberkabel med hagle