Eksplosiv vekst for bredbånd

Antall bredbåndsabonnenter på verdensbasis har passert en viktig milepæl, og nå siktes det mot femdobling.

Antall bredbåndsabonnenter på verdensbasis har passert en viktig milepæl, og nå siktes det mot femdobling.

Antall DSL-bredbåndslinjer passerte i februar 100 millioner på verdensbasis.

Norge bidrar godt til veksten, og vokste med 249.000 til 562.000 abonnenter. Vi står altså for omtrent 0,5 prosent av verdens DSL-linjer. Inkludert andre bredbåndsteknologier finnes det 640.000 bredbåndskunder i Norge, i følge Statistisk sentralbyrå.

Bredbånd er i ferd med å nå en kritisk masse. Det er et gammelt nettverksprisnsipp at verdien av nettverket øker for alle brukerne når det får flere brukere. Og flere nye kommunikasjonsformer er mer eller mindre avhengige av at alle kontaktene har bredbånd. Dette gjelder delvis instant messaging, og særlig videokonferanse og ren bredbåndstelefoni.

Creative har definitivt merket bredbåndstrenden, og meldte nylig at de har passert 25 millioner solgte web-kameraer. Dette tyder på at flere benytter seg av gratis videosamtaler over bredbånd, enten med tale eller tekst på instant messaging-tjenester.

Men den raskest voksende tjenesten er Skype. Dette er en telefonitjeneste der brukerne ikke betaler noe for å snakke seg i mellom. Skal man ringe vanlige telefoner koster det penger. Denne tjenesten blir altså mye mer verdt, etterhvert som flere får bredbånd og kan bruke den gratis.

Dette kan bety store besparelser på utenlandssamtaler, for folk som mener den noe ujevne kvaliteten er akseptabel. For veksten i DSL-basert bredbånd utenfor Norge er sterk.

Veksten i Norge er på 80 prosent i 2004, men prosentvis er det er bare småtterier i forhold til mindre modne markeder. I Tyrkia vokse antallet med 725 prosent, Tsjekkia med 589 prosent og Irland med 351 prosent.

Det er Point Topic som har samlet disse tallene på oppdrag fra bransjekonsortiumet DSL Forum. Dette er et internasjonalt industri-konsortium som består av over 200 store tjenestetilbydere, utstyrsprodusenter og andre interessenter

Kina har verdens største DSL- befolkning, og den vokste med 8,5 millioner kunder i 2004. USA klarte til sammenlikning 3,93 millioner, og er et av de få markedene der DSL fremdeles ikke er dominerende.

EU er likevel verdens dominerende DSL-marked, og befestet sin posisjon med høy vekst både i modne og nyere markeder. Frankrike toppet vekstlisten, med 3,25 millioner nye brukere, Storbritannia fikk 2,8 millioner og Italia 1,73 millioner. Tysklands økning var relativt beskjeden, på 1,4 millioner.

- Vi må nå endre fokus mot målet vårt om 500 millioner DSL-abonnenter innen 2010, sier Steve Kingdom, nyvalgt president for DSL-forum.

ADSL er svært dominerende innen DSL-teknologi, men raskere teknologi brer også om seg. Norge regnes som et av foregangslandene for ADSL2+, sammen med Sverige og Frankrike.

VDSL hadde minst fem millioner abonnementer i utgangen av 2004, de fleste i Sør-Korea, Japan og Kina. I mai 2005 skal dessuten VDSL2 bli en standard, og skal levere 100 Mbps over en enkelt telefonlinje. Standardiseringen kan gi økt bruk. Symmetriske DSL-tjenester vokser også, og nådde 1,2 millioner på verdensbasis innen utgangen av 2004.

Til toppen