Eksplosjon i nye IT-stillinger

Selv om de store kutter, er det en eksplosjon i nye IT-stillinger, viser en oversikt fra Aetat.

Selv om de store kutter, er det en eksplosjon i nye IT-stillinger, viser en oversikt fra Aetat.

2000 var gullalderen i IT-bransjen. I snitt var det bare registrert 587 ledige gjennom hele året.

Men deretter gikk det fort nedover med bransjen, som i mange år har betalt etterdønningene av den store dot.com festen.

Først for halvannet år siden begynte trenden å snu, og Aetat har 18 måneder på rad målt gradvise forbedringer i ledigheten. På vårparten begynte ledighetstallene å krype nedover mot den magiske 2000 grensen.

– I oktober ble det registrert 1.618 stillinger som er en nedgang på 381 personer i forhold til samme periode i fjor, forteller underdirektør Hans Kure i Aetat til digi.no.

I forhold til september er det 62 færre ledige IT-folk.

Samtidig som det er 412 ledige stillinger å velge mellom. Dette er stillingsvekst på 65 prosent fra samme periode i fjor.

Sammenlikner man 2005 med 2004, måned for måned, ser man at nedgangen i ledighet blant IT-folk akselererer: Ledigheten gikk ned 12 prosent i mai, 14 prosent i juni, 16 prosent i juli, 19 prosent i august, 21 prosent i september og 22 prosent i oktober.

Kure tror oppgangen skyldes generelt gode økonomiske tider i Norge.

Han tror ikke at ledigheten vil øke i tiden framover som følge av tjenesteutsetting eller kutt hos flere store IT-bedrifter. For to uker siden pekte digi.no på at minst 870 norske IT-arbeidsplasser er gått tapt siden sommeren som følge av kutt i store selskaper som HP, Ementor, IBM og NetCom.

– Vi forventer en fortsatt svak nedgang i ledighetstallene framover, men ser at de som er langtidsledige kan slite. IT-bransjen er en typisk kunnskapsbransje som krever raske endringer, sier Kure til digi.no.

    Les også:

Til toppen