Ekstra store smartmobiler er på frammarsj

Vil overgå nettbrett-salget innen få år, spår IDC.

Ekstra store smartmobiler er på frammarsj
Med 5,7 tommer er Samsung Galaxy Note 4, som ble lansert i går, fortsatt innenfor det IDC definerer som phablets. Bilde: Samsung

IDC har forsøkt å se hvilke trender som vil gjelde for de vanligste formene for personlige dataenheter i perioden fra 2014 til 2018. Rapporten omfatter derfor alt fra smartmobiler til stasjonære pc-er.

Det er bare én av inkluderte produktkategoriene IDC tror vil vokse kraftig i de nærmeste årene, nemlig «phablets», altså ekstra store smartmobiler, med skjermstørrelsen fra 5,5 til og med 6,9 tommer.

IDC mener at veksten i leveransene av slike enheter vil være på 209,6 prosent i 2014 alene og nå til sammen 174,9 millioner leverte enheter. Dette er likevel bare en seksdel av de ventede leveransene av mindre smartmobiler, men vekstraten for phablets er angivelig langt høyere.

– I og med at Apple er ventet å slutte seg til dette området i de kommende ukene, venter vi enda mer oppmerksomhet rundt phablets etter hvert som smartmobiler med stor skjerm blir den nye normen, sier Melissa Chau, senior forskningsleder i IDC, i en pressemelding.

Nå er det ikke slik at IDC tror at de store smartmobilene vil utkonkurrere de mindre innenfor den aktuelle tidsperioden. Men med en forventet, gjennomsnittlig årlig vekst på 60 prosent for phablets, og bare 5,5 prosent for mindre smartmobiler, ventes det at nesten hver tredje smartmobil som leveres i 2018 vil være en phablet.

IDCs prognose for leveranser av klientenheter i perioden 2014 til 2018.
IDCs prognose for leveranser av klientenheter i perioden 2014 til 2018. Bilde: IDC

Med så stor vekst, mener IDC at phablet-leveransene vil passere leveransene av ordinære nettbrett og 2-i-1-enheter temmelig raskt og være nesten dobbelt så høyt i 2018. Det betyr likevel ikke at IDC mener at nettbrettleveransene vil falle i denne perioden, men den gjennomsnittlige veksten per år ventes å bli forsiktige 6,8 prosent. Ifølge IDC skjer det dessuten en ny dreining i etterspørselen av nettbrett. Salget av små nettbrett – typisk 7 tommer – har begynt å falle. IDC tror at mange igjen vil velge en større enhet neste gang de skal kjøpe et nettbrett.

Etterspørselen etter nettbrett påvirker også pc-salget, i alle fall i forbrukermarkedet. Men men selskapet mener at det verste fallet i pc-markedet er unnagjort. Selskapet venter en nedgang i leveransene av bærbare pc-er på 4,7 prosent i år og i gjennomsnitt 1,0 prosent i hvert av årene fram til og med 2018, men med en forsiktig vekst i leveransene, på 0,8 prosent, i 2018. For stasjonære pc-er ventes fallet på derimot å øke noe, fra 2,3 prosent i 2014 til i gjennomsnitt 2,4 prosent per år i hele perioden. Nedgangen ventes dog å bli noe redusert mot slutten av perioden.

    Les også:

Les mer om: