Ekstra tilbehør til Eudora

Eudora-produsenten QualComm har samlet teknologi fra fire andre selskaper for å møte de viktigste utfordringene innen elektronisk post.

Eudora-produsenten QualComm har samlet teknologi fra fire andre selskaper for å møte de viktigste utfordringene innen elektronisk post.

De nye egenskapene til Eudora svarer til det QualComm betrakter som nøkkelfordringer for dagens brukere av elektronisk post. Dette er sikkerhet, virusbeskyttelse, framvising av vedlegg og filkomprimering.

QualComms Eudora-avdeling lanserer derfor Eudora Productivity Toolkit, som kombinerer e-post programvaren med sikkerhetsteknologi fra Pretty Good Privacy, virussjekking fra McAfee, StuffIt filkomprimeringsprogramvare fra Aladdin Systems og KeyView programvare fra Verity.

Tracy Crowe, senior markedssjef for QualComms Eudora-avdeling, sier til Newsbytes at den spesielle pakken vil være tilgjengelig fra 1. august inntil den neste utgaven av Eudora introduseres. Prisen vil være den samme som for Eudora Pro, altså 89 dollar for tilsendt CD-ROM eller 69 dollar ved egenhendig nedlasting fra Internett.

For oss brukere utenfor Nord Amerika, betyr inkluderingen av Pretty Good Privacy (PGP) i Eudora Productivity Toolkit at QualComm ikke kan selge pakken utenfor USA og Canada. Dette er på grunn av de strenge begrensningene den amerikanske regjeringen har på eksport av krypteringsteknologi utviklet i landet.

Til toppen