Ekstrem vekst, ikke fall for fildeling

Platebransjens forsøk på å bremse fildeling fungerer ikke. Trafikken eksploderer med stadig nye alternativer.

Platebransjens forsøk på å bremse fildeling fungerer ikke. Trafikken eksploderer med stadig nye alternativer.

I årene før fildelingen ble populær, var vanlig webtrafikk (HTTP) det som dominerte over Internett-leverandørenes linjer. Nå er situasjonen en helt annen.

CacheLogic har gjort en global undersøkelse om nettopp fildelingstrafikk i første halvår av 2004. Ved å utplassere spesielt måleutstyr hos mange av de største Internett-leverandørene i alle verdensdelene bortsett fra Afrika, har selskapet blant annet observert Internett-abonnentenes bruksmønstre. Undersøkelsen har gitt mange svært interessante resultater.

Blant annet viste en måling gjort hos en av de største leverandørene i Europa at P2P-trafikken (peer-to-peer) er dobbelt så stor som webtrafikken hos enkelte leverandører på kveldstid, når webtrafikken er på sitt høyeste. På andre tidspunkter er P2P-trafikken opptil ti ganger så stor. P2P-trafikken er helt klart den dominerende formen for trafikk hos Internett-leverandørene.

I motsetning til hva blant annet den amerikanske platebransjen gjennom organisasjonen RIAA har hevdet, øker P2P-trafikken fortsatt. RIAA og andre har tidligere hevdet at trafikken er synkende, men CacheLogic mener dette skyldes at organisasjonene primært har fokusert på FastTrack-nettverket (KaZaA). Riktignok har bruken av dette nettverket sunket, men det skyldes at brukerne har gått over til andre fildelingsnettverk.

Det å måle P2P-trafikken kan ikke uten videre gjøres med vanlige TCP-baserte måleverktøy. Dette skyldes at mange fildelingsnettverk bruker dynamiske eller variable porter. Enkelte kan i tillegg maskere trafikken ved å bruke porter som er beregnet for annen type trafikk, for eksempel port 25 (e-post) og 80 (web). Måleverktøyene må derfor kunne identifisere trafikken basert på innholdet i pakkene.

Det som er klart, er at FastTrack-nettverket nå er langt fra så dominerende som det en gang var. Både BitTorrent og eDonkey generer nå mer trafikk. I forhold til disse fildelingsnettverkene er de andre, for eksempel Gnutella og Direct Connect, forsvinnende små ifølge CacheLogics målinger.

Undersøkelsen kan også avsløre flere andre myter som usanne. Den ene er at fildeling først og fremst handler om MP3-filer. Dette var kanskje tilfellet tidligere, men nå utgjør det meste av trafikken nedlasting av filer som er større enn 100 MB. I ett tilfelle, som skjedde rett etter at en populær film ble lagt ut, stammet 30 prosent av P2P-trafikken hos en av Internett-leverandørene fra nedlasting av den samme 600 MB store filen. Ifølge en undersøkelse gjort av Jupiter Media, laster 15 prosent av alle europeiske P2P-brukere ned minst én stor filmfilm (>600 MB) i måneden. I Spania var tallet 38 prosent.

I tillegg benytter nå en rekke prosjekter, som står bak programvare basert på åpen kildekode, BitTorrent til å distribuere store filer - blant annet image-filer av CD-er. Dette for å spare egne servere for belastning.

Også store innholdsleverandører, som BBC, driver nå med testforsøk innen P2P-protokoller for distribusjon av innhold.

En annen myte er det at den store belastningen P2P påfører Internett-leverandørenes nettverk, skyldes et fåtall tunge brukere. Ifølge Jupiter Media benytter 75 prosent av Europas bredbåndsbrukere P2P-nettverk hver måned, mens Forrester Research hevder at 35 millioner europeere har lastet ned musikk fra fildelingsnettverk.

    Les også:

CacheLogic skriver i undersøkelsen at den totale populasjonen logget på store P2P-nettverk til enhver tid er på omkring 8 millioner, som deler mer enn 10 petabytes med data (10.000.000 gigabytes). Dette er nærmere ti prosent av det totale antallet bredbåndforbindelser som finnes i verden.

CacheLogic oppgir at det i forbindelse med undersøkelsen ble observert P2P-forbindelser fra 3,5 millioner unike IP-adresser i løpet av 30 dager ved ett enkelt målepunkt.

Dette betyr at fildeling over Internett ikke er lenger er et nisjefenomen, men en type tjeneste som benyttes jevnlig av de et stort flertall av de som har tilgang på ADSL eller lignende Internett-forbindelser.

Fordi P2P-trafikken nødvendigvis er symmetrisk, det vil si at det totalt sett lastes like mye opp fra private brukere som det lastes ned, er P2P-trafikken blitt et stort problem for Internett-leverandørene. I mange tilfeller utgjør P2P 80 prosent eller mer av den totale trafikken i nettverket. Spesielt kabelselskapene, som tilbyr Internett-aksess ved hjelp av kabelmodem, skal oppleve dette som et stort problem, fordi disse tjenestene har begrenset oppstrømskapasitet i den delen av nettverket som kundene er direkte knyttet til (last mile).

Til toppen