Ekstremtest av digitale leketøy

Det pelsbefengte datakjæledyret som kom på markedet for et par-tre år siden, har blitt utsatt for en rekke brutale forsøk. Dersom Furby ikke hadde vært lagd av plast og fuskepels, ville Dyrebeskyttelsen for lengst ha slått i bordet.

Det pelsbefengte datakjæledyret som kom på markedet for et par-tre år siden, har blitt utsatt for en rekke brutale forsøk. Dersom Furby ikke hadde vært lagd av plast og fuskepels, ville Dyrebeskyttelsen for lengst ha slått i bordet.

På nettstedet VoltNet er Furby blitt offer for en omfattende test-prosess med dramatiske konsekvenser for dataleketøyet. VoltNets testlaboratorium har sjekket hva som skjer med en Furby når den blir utsatt for 20.000 volt.

På den måten kan laboratoriet forutse hva som vil skje med Furby dersom den blir truffet av lynet. Det kunne jo hende noen var interessert i å benytte datadyret som lynavleder, og da er denne informasjonen nyttig å ha med seg.

På bildet, som er hentet fra nettstedet VoltNet, kan du selv se hva som skjer med Furbyen når den blir utsatt for 20.000 volt. Ikke spesielt hyggelig, nei.


Av nødvendige bakgrunnsfakta nevnes:
1. Lyn er et naturlig, elektrisk fenomen.
2. Furby er et pelskledd elektronisk leketøy produsert av Tiger Electronics Ltd.
3. Furby går på 1,5 volts batterier
4. Et lynnedslag varmer opp luften rundt seg og skaper en intens, akustisk sjokkbølge som vi hører som torden.
5. Furby snakker sitt eget språk, med en stemme noen kanskje vil karakterisere som litt irriterende.

Ifølge VoltNet kom testlaboratoriets medarbeidere, etter lengre tids research, frem til at kraften som er i et ekte lynnedslag kanskje var i meste laget. Etter enda litt mer research kom de frem til at 20.000 volt burde være nok for en liten Furby.

Dermed ble elektroder plassert og.... Ja. Resultatet kan du selv se på VoltNet.

Konklusjonen er i hvert fall klar: Furby er en dårlig lynavleder.


Til toppen