EL & IT Forbundet frykter økonomisk krise

IT-ministeren må sette inn strakstiltak for å unngå tilstander som på 1930-tallet, advarer EL & IT Forbundet.

IT-forbundet mener at finanskrisen har vist at markedsliberalismen har feilet. Nå krever de tiltak fra regjeringen for å hindre arbeidsledighet.
IT-forbundet mener at finanskrisen har vist at markedsliberalismen har feilet. Nå krever de tiltak fra regjeringen for å hindre arbeidsledighet.

IT-ministeren må sette inn strakstiltak for å unngå tilstander som på 1930-tallet, advarer EL & IT Forbundet.

IT-bransjen har vært blant de næringer som har hatt mest behov for nye folk. Selv om IT-ledigheten har gått dramatisk ned i løpet av fem år, ser man at antall ledige stillinger i IT-bransjen er blitt redusert med to tredeler.

Den internasjonale økonomiske krisen har forsterket seg og det er en fare for at vi står overfor en internasjonal nedgang på linje med 1930-tallet, frykter EL & IT Forbundet. Nå krever de at Regjeringen raskt setter inn nødvendige tiltak for å hindre ledighet og krever sterkere styring og regulering av finansmarkedet.

Det fremlagte statsbudsjettet inneholder mange gode satsinger som er tilpasset en annen økonomisk situasjon enn den vi har vært i de siste årene. Økt bruk av statlige midler for å styrke investeringene i viktige sektorer som samferdsel, utdanning, forskning og omsorg viser vilje til å føre en aktiv motkonjunkturpolitikk.

EL & IT Forbundet peker på Norges åpne økonomi med stor internasjonal handel påvirkes raskt av økonomiske svingninger i andre land. De første utslagene er allerede tydelige, med økt rente og nedgang i sysselsetting i flere bransjer.

I denne situasjonen forventer EL & IT Forbundet at Regjeringen raskt setter inn nødvendige tiltak for å hindre økt ledighet. Arbeidsledighet er den verste sløsingen med et lands ressurser, poengterer forbundet.

IT-forbundet mener at finanskrisen har vist hvor samfunnsskadelig markedsliberalismen er. De mener det blir feil å ha som mål å gjenopprette situasjonen slik den var før krisen, og vil heller sikre en utvikling mot det de kaller demokratisk styring av økonomien, kollektive løsninger og internasjonal solidaritet.

El og IT-forbundet krever:

  • Sterkere styring og regulering av finansmarkedet. Finanstransaksjoner må skattlegges og skatteparadiser må møtes med økonomiske sanksjoner.
  • En aktiv politikk for å senke styringsrenta kombinert med et pålegg om av at bankene faktisk setter ned renta til kundene.
  • En raskere innfasing av låneordningen til kommunene for å ruste opp skolebygg samt en utvidelse av ordningen til også å gjelde bygging av sykehjem og lignende.
  • Økt satsing på forskning og igangsetting av prosjekter for fornybar energi.

    Økte statlige midler til bygging av studentboliger.

  • Forsering av planlagte samferdselsprosjekt. Utvidelse av Husbankens låneramme med politisk styrt lav rente for å øke sosial boligbygging og sikre en refinansieringsordning for folk som får gjeldsproblem.
  • Gjeninnføring av permitteringsregler med fem dagers arbeidsgiverperiode og 52 ukers permitteringsperiode. Arbeidsmarkedstiltak med vekt på etterutdanning og kvalifisering.

    Les også:

Til toppen