El & IT henger ikke med i utviklingen

KOMMENTAR: Dette vitner om dårlig forståelse om hvorfor norske IT-bedrifter outsourcer.

El & IT henger ikke med i utviklingen
FÅR KRITIKK: Jan Olav Andersen (bildet) i El & IT-forbundet vet for lite om hvorfor norske aktører outsourcer, mener forfatterne av dette innlegget. Bilde: Joakim Andreassen

Reagerer på utsagnet fra El & IT-lederen: Tom Krohn (fra v.) og Geir Alexander Talseth, begge fra PA Consulting Group.
Forbundsleder i El & IT Forbundet Jan Olav Andersen er skeptisk til Tech Mahindras offensive rekruttering i Norge.

Til digi.no uttaler Andersen at «i vår bransje er det ofte hard konkurranse om kompetansen, så vi stiller oss undrende til at bedriftene ikke beholder sine ansatte.»

Bakgrunn: Tech Mahindra skal ansette flere hundre norske teknologer

Utsagnet er mildt sagt merkelig og viser at EL & IT Forbundet vet lite om hvorfor norske selskaper outsourcer. Riktignok erkjenner Andersen at forretningsmodellen til Tech Mahindra er «ukjent» og at forbundet ikke har sett den «flagget så offensivt før», men forretningsmodellen han sikter til handler i realiteten om at ansatte får muligheten til å spesialisere seg hos sin nye arbeidsgiver. «Vi må se an hvordan det fungerer i praksis» svarer Andersen.

Her er noen erfaringsbaserte råd:

Å videreutvikle ansatte som overføres i forbindelse med outsourcing har vært norm siden 1990-tallet. Selskaper velger outsourcing ikke nødvendigvis på grunn av manglende kompetanse, men på grunn av manglende rett kompetanse. Selskapene velger outsourcing for å møte fremtidige forretningsbehov, og gjennom outsourcing får de tilgang til en global og fleksibel ressurspool med kompetanse de selv ikke besitter, eller vil klare å rekruttere og beholde over tid. I en undersøkelse fra Whitelane og PA Consulting svarte hele 53 prosent av selskapene at tilgang til rett kompetanse er en av hovedgrunnene til å outsource.

Mange oppfatter at IT er en del av kjernevirksomheten, blant annet fordi vi forventer tilgang til IT-systemene 24/7. Det kan godt være at Andersen mener selskapene derfor selv bør bygge opp kompetansen de trenger. Utfordringen er at IT-behovene blir stadig mer kompliserte og diversifiserte, og det er derfor ikke enkelt eller nødvendigvis mulig for selskaper å bygge opp denne kompetansen. I samme undersøkelse svarte 5 av 10 selskaper at de ønsker at selskapet skal fokusere på kjernevirksomheten. Avanserte IT-tjenester er ikke kjernevirksomhet for de fleste. Selv de største bankene som er svært IT-intensive setter ut driften av sentrale IT-tjenester som nettbank.

Norske selskaper vil fortsette å outsource som en del av sin forretningsmodell. Kun 7 prosent av selskapene oppgir at de vil redusere bruken av outsourcing i årene som kommer. Målet er å sikre rett kvalitet, tilgjengelighet og fleksibilitet på tjenestene, men kanskje aller viktigst å øke konkurransekraften.

Behovet for nordmenn med teknologisk kompetanse og inngående kjennskap til forretningsprosessene vil øke. Her har dagens IT-medarbeidere en stor mulighet, som mange vil ta. El & IT Forbundet bør spille en rolle i den pågående digitale omveltningen, men først må forbundslederen vise en bedre forståelse for hva dette handler om.

Tom Krohn, partner og leder av sourcing i Norden i PA Consulting Group
Geir Alexander Talseth, senior rådgiver sourcing i PA Consulting Group