Eldre fremmedgjort av nettbank

Eldre bruker ikke nettbank. Seniorsaken mener bankene fremmedgjør sine kunder.

Eldre bruker ikke nettbank. Seniorsaken mener bankene fremmedgjør sine kunder.

700 000 eldre her i landet bruker ikke nettbank. Norske banker fremmedgjør sine egne kunder, mener Steinar Mediaas, generalsekretær i Seniorsaken.

Ifølge en undersøkelse som TNS Gallup har gjort for Sparebankforeningen, er det 700 000 eldre mennesker her i landet som ikke bruker nettbank.

Tallene viser at 58 prosent av folk over 60 år ikke bruker nettet. Enda færre benytter nettbank. 70 prosent av dem over 60 år har ikke nettbank. De skiller seg dermed fullstendig fra befolkningen sett under ett, hvor 79 prosent bruker nettet og 66 prosent har nettbank.

Særlig er det de eldre over 67 år som holder seg unna datamaskinene. 26 prosent av dem bruker nettet, og bare 16 prosent av dem er kunder i nettbankene.

– Den store forskjellen innad i gruppen 60 pluss henger sammen med om man har en tilknytning til arbeidslivet, sier Arne Hyttnes, administrerende direktør i Sparebankforeningen til Aftenposten.

Hyttnes mener ikke at de få eldre nettbrukerne er grunn til å bekymre seg. Han hevder at bankene har tradisjon for å ta spesielt vare på sine eldre kunder.

Steinar Mediaas, generalsekretær i Seniorsaken, er overrasket over Hyttnes' uttalelser.

– Det er morsomt at en bankforening har gjort denne undersøkelsen. De er jo med på å fremmedgjøre sine egne kunder, sier Mediaas.

Han viser til høye gebyrer knyttet til banktjenester som utføres manuelt i filialene. Mediaas kjenner ikke til at bankene tar ekstra hensyn til de eldre.

    Les også:

Til toppen