Eldre kvinner har lært mye om Internett

Eldre kvinner har lært mye om Internett

Andelen eldre norske kvinner som ikke har prøvd Internett er dramatisk redusert på ett år.

Microsoft Norge har gjennomført en undersøkelse om hvordan nordmenn over 50 år forholder seg til Internett. Resultatene er sammenliknbare med en tilsvarende undersøkelse fra i fjor.

Undersøkelsen viser at andelen over 50 som bruker PC eller Internett daglig er oppe i 36,9 prosent. Andelen kvinner over 50 som ikke har prøvd PC eller Internet har gått dramatisk ned, fra 41,2 prosent til 22,8 prosent.

De «eldre» er mest opptatt av nettbank, e-post og generell surfing.

Undersøkelsen viser at de eldste, og spesielt de med lavest inntekt, mar minst erfaring med «data».

Her er et sammendrag av undersøkelsen. Andelene fra 2005 står i parentes:

 • 6,3 prosent av befolkningen over 50 år vet ikke hva Internett er (8,7 prosent)
 • 19,8 prosent av befolkningen over 50 år har ikke prøvd datamaskin/Internett (32,9 prosent)
 • 36,9 prosent av befolkningen over 50 år benytter PC/Internett på en daglig basis
 • 22,8 prosent av kvinner over 50 år har ikke prøvd datamaskin/Internett (41,2 prosent)
 • 87,2 prosent av de som har prøvd datamaskin/Internett har datamaskin hjemme
 • 76,8 prosent bruker Internett til nyheter og nettaviser (74 prosent)
 • 66,1 prosent bruker Internett til offentlige tjenester (62,8 prosent)
 • 79,1 prosent bruker Internett til banktjenester/nettbank (77,5 prosent)
 • 33 prosent av dem som ikke har datamaskin/Internett skulle ønske de hadde tilgang (27,9 prosent)
 • 49,9 prosent av dem som ikke har datamasking/Internett ønsker ikke tilgang (53,6 prosent)
 • 47,2 prosent av dem som verken har eller ønsker tilgang til datamaskin/Internett synes det er skremmende med ny teknologi (52,6 prosent)
 • 83 prosent bruker datamaskin til e-post (85,6 prosent)
 • 90,4 prosent bruker datamaskin til Internett (90,4 prosent)
 • 42,7 prosent har lyst til å lære mer om data og informasjonsteknologi (48,2 prosent)
Til toppen