Eldre skaffer seg Internett-aksess

Internettbruken har vært ganske stabil i Norge de siste månedene, men de over 60 ser ut til å skaffe seg Internett-tilgang i større grad enn før.

Norsk Gallup Institutt måler månedlig internettbruken i det norske markedet og har det siste året kunnet konstatere at utviklingen det siste halve året ikke lenger viser noen økning, men heller en liten nedgang.

Tallene fra Gallup viser at nordmenn med Internett-tilgang nådde et toppnivå i januar i år: da hadde 2,73 millioner nordmenn tilgang. De ferskeste tallene fra instituttet viser at 2,68 millioner opplyste at de hadde tilgang i august i år. Det utgjør 73 prosent av alle nordmenn over 13 år.

1,35 millioner opplyste at de brukte nettet daglig, det utgjør rundt 50 prosent av Norges befolkning som har tilgang til nettet.

I august var det altså en toppnotering når det gjelder antall eldre som oppga at de hadde tilgang: 29 prosent av kvinner og menn over 60 år svarte positivt i instituttets månedlige undersøkelse som kalles 'InterTrack'.

Samtidig viser tall om bruk at rundt 17 prosent av de eldre har brukt nettet de siste 30 dagene. Det har ligget stabilt siden januar i år hvor tallet var 18 prosent av alle nordmenn som nærmer seg eller har passert pensjonsalderen.

Det er den yngste aldersgruppen som hele veien har vært mest aktiv og sørget for et enormt generasjonsgap. Av nordmenn mellom 13 og 19 år har hele 92 prosent nett-tilgang, mens 82 prosent har brukt det interaktive mediet den siste måneden.

Til toppen