Electric Farm må hente penger

Electric Farm-sjef Nils Petter Liljedahl har kuttet kraftig i staben og må hente mer penger for å rette opp driften.

Electric Farm-sjef Nils Petter Liljedahl har kuttet kraftig i staben og må hente mer penger for å rette opp driften.

Det unoterte IT-konsulentsselskapet Electric Farm reduserte bemanningen med 19 stillinger i mars og vurderer nå en emisjon for å tilføre selskapet mer kapital. Emisjonsforslaget skal behandles i generalforsamling torsdag i neste uke, melder Fondsmeglerforbundet.

Webselskapet Electric Farm utvikler nettverksbasert programvare og eies av ErgoGroup og MTG. Mens bransjen skriker etter konsulenter, har Electric Farm sagt opp hele 19 stillinger relatert til utviklings- og konsulenttjenester, foruten stabsressurser.

— Selskapet har foretatt denne reduksjonen for å kunne opprettholde sin konkurransedyktighet, sier administrerende direktør i Electric Farm, Nils Petter Liljedahl.

Electric Farm melder at de over en lengre periode har hatt for lav oppdragsmengde i forhold til sin leveransekapasitet. Selskapet ser at markedsforholdene ikke tilsier at situasjonen vil bli bedret i overskuelig fremtid. Oppsigelser har skjedd i dialog med fagforeningene.

Styreformann i Electric Farm, Gunnar Sæther var inntil 1. mars 2004 midlertidig engasjert som daglig leder i ErgoSolutions, som er selskapets største aksjonær. I forbindelse med at det fra samme dato er ansatt ny daglig leder i ErgoSolutions ønsker Gunnar Sæther å fratre før funksjonstidens utløp.

På selskapets generalforsamling til uken, blir et avgjørende punkt å få fullmakt til å hente inn mer kapital.

Til toppen