Elektronikk for fred i Midt-Østen

Et nettverk for øyeleger og år 2000 samarbeid mellom Egypt og Israel er to eksempler på hvordan informasjonsteknologi kan gi folk en anledning til å heve seg over politikken.

Et nettverk for øyeleger og år 2000 samarbeid mellom Egypt og Israel er to eksempler på hvordan informasjonsteknologi kan gi folk en anledning til å heve seg over politikken.

Nettverket for øyeleger i Midt-Østen og Nord-Afrika er et samarbeid mellom Siemens og Peres Fredsinstitutt i Israel. I en pressemelding heter det at internettsider for øyeleger i Israel, de palestinske selvstyreområdene, Jordan, Egypt og Marokko skal knyttes sammen i et multimedianettverk.

Pilotprosjektet skal koste om lag 4,3 millioner kroner og vil strekke seg over to år. Tjenestene i nettet blir telemedisin, videreutdanning og et diskusjonsforum. Et viktig verktøy blir Siemens' informasjons- og kommunikasjonsplattform MedStage for å ta og formidle spesielle bilder på en sikker og pålitelig måte. Avtalen ble undertegnet i midten av mars.

År 2000-samarbeidet mellom Israel og Egypt er like jordnær. Det dreier seg om et møte avholdt i forrige uke for å trekke opp retningslinjer som skal følges i tilfelle det oppstår vanskelige situasjoner eller kriser i lufttrafikken mellom de to landene i forbindelse med overgangen til det neste årtusen i den kristne æra. Verken i den muslimske eller den jødiske kalenderen er det synderlige problemer knyttet til førstkommende årsskifte, heller ikke i de egyptiske kristnes koptiske kalender.

I tidligere samtaler mellom luftfartsmyndighetene i Israel og Egypt har Jordan, de palestinske selvstyreområdene, Kypros, USA og de internasjonale luftfartsmyndighetene IATA (International Air Transport Association) deltatt som observatører.

Til toppen