Elektronisk billett klart til sommeren?

Trikkebillett med RFID skulle vært klart i 2005, men tas tidligst i bruk til sommeren.

Elektronisk billett klart til sommeren?

Trikkebillett med RFID skulle vært klart i 2005, men tas tidligst i bruk til sommeren.

All betaling på offentlig transport skal skje med RFID, men det trekker ut.

Da digi.no første gang skrev om den elektroniske billettløsningen i desember 2004 sa prosjektleder Jørn Hanssen i Oslo Sporveier at det ville være klart til høsten 2005. Siden den gang har prosjektet blitt utsatt gjentatte ganger.

I dag skriver Aftenposten at det elektroniske billettsystemet skal tas i bruk til sommeren «hvis alt går etter planen».

Den største utfordringen har vært knyttet til samkjøring mellom de tre selskapene NSB, Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk. Det er en utfordring å sørge for at pengene kundene legger igjen på reisen, kanaliseres til rett selskap.

Smartkortet er utstyrt med en elektronisk brikke som kommuniserer via en antenne med radiobølger. Kortet vil koste 50 kroner og skal ha en varighet på fire år. Brukeren laster inn enten et månedsbeløp eller verdier for eksempel 100 kroner.

Oslo Sporveier har inngått avtale med franske Thales e-Transactions på innføring av det nye betalingssystemet. Investeringene vil beløpe seg til vel 200 millioner kroner i systemkostnader.

Til toppen