Elektronisk faktura blir kritisk

E-handel skrur først på turboen når e-fakturaen kommer. Og denne er rett rundt hjørnet skal vi tro en undersøkelse fra Jupiter Research.

E-handel skrur først på turboen når e-fakturaen kommer. Og denne er rett rundt hjørnet skal vi tro en undersøkelse fra Jupiter Research.

Betaling og visning av regninger på Internett ble introdusert med flotte lovnader og store forventnninger. Og endelig ser det ut til at noen av dem skal slå til, det viser en ny undersøkelse gjennomført i Amerika av Jupiter Research. Ifølge de analyserte data fra analysebyrået vil bruken av online fakturering, eller "Electronic bil payment and presentment" (EBPP) som det kalles, vokse sterkt og ventelig dekke over 40 millioner husholdninger frem mot 2005.

Så langt har det vært bankene som har vært de naturlige tilbyderne av EBPP på grunn av deres knytning til bransjen og kontakten med kundene. Men med stadige konsolideringer på Internett og økende grad av kobling av ulike tjenester har det vokst frem en stadig større skog av ulike selskaper med tilsvarende tjenester. En manko på konsistens i metoder for betaling, har satt kunder og fakturautstedere på sidelinjen i påvente av at disse skal ta en mer standardisert form.

Så langt har ikke bankene vært i førersetet under utviklingen av EBPP, og må dersom de skal påta seg oppgaven som "finansiele supermarkeder" begynne å ta mer kontroll i prosessen, ifølge analytiker i Jupiter James van Dyke.

De finansielle supermarkedene vil i fremtiden bestå av et puslespill av forsikringer, kredittkort, sparekonto, internettbetaling, meglertjenester, lånetilbud, finansiell rådgivning og EBPP, som vil være den siste og vanskeligste, men også viktigste puslebiten, sier van Dyke videre. Med dette vil kundene endelig ha en sterk grunn til å virkelig ta banktjenester på nett i bruk, som igjen gir en pådriver for betaling av tjenester og produkter elektronisk over Internett. Teknologibaserte tjenester som EBPP vil derfor avgjøre fremtiden for mange banker og e-handelstjenester, og de som reagerer sent vil rett og slett forsvinne, med en tilsvarende akselerasjon i markedsandeler for de som adopterer disse nye metoder, lyder det fra van Dyke.

EBPP vil med sin trege start ha et sterkere vekstpotensiale og følgelig vokse raskere enn ordinære banktjenester og netthandel i de neste fem årene, med en dobling av volumet for 2001. I 2003 spår Jupiter ifølge sin undersøkelse at muligheten for å se og betale sine regninger på Internett for første gang vil bli mer populært enn bare å simpelt betale sine innkomne fakturer i posten på nettet slik som er det normale i dag.

Utviklingen i EBPP for amerikanske husholdninger

År (millioner) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
US EBPP 0,1 0,7 2,8 6,8 15,2 25,8 40,2
Til toppen